Den gode LCA-proces
13. februar 2024

Hvad koster et byggeri målt i CO2 og kroner?

I dagens byggebranche er bæredygtighed et hot emne. Livscyklusanalyse eller LCA er et effektivt værktøj til at 'afsløre' en bygnings miljøpåvirkning. Men LCA har potentiale til mere.

I en video giver Nina Koch Ørvad, projektchef i Værdibyg, tips til den gode LCA-proces. Hun opfordrer til, at man som håndværker, entreprenør eller rådgiver i byggeprojekter udnytter det ekstra, der ligger i LCA-klimaberegningen:

Se LCA som et beslutningsparameter, du vægter højt, når du træffer beslutninger. Lige så højt som pris, tid og kvalitet Nina Koch Ørvad, projektchef, Værdibyg

 

Projektchefen mener, at vi skal prioritere LCA-beregningen på samme måde som pris, tid og kvalitet i den traditionelle byggeproces - og bruge LCA' en som et effektivt beslutningsgrundlag.

"Vi vil gerne henimod, at vi ser CO2 på samme måde, som vi gør med økonomi - hvad koster byggeriet målt i henholdsvis CO2 og kroner? At vi får mere præcise estimater og kan CO2-optimere på samme måde, som vi kan prisoptimere".

Beregningen af CO2-aftryk blev indført som et krav i byggereglementet i 2023. Se også EG's LCA-beregner.

Få LCA-overblikket

Nina Koch Ørvad forklarer LCA-processen fase for fase i videoen og giver konkrete råd til at håndtere LCA i praksis. Videoen er optaget på EG Construction Days. Hør om:

  • CO2-budget og regnskab
  • Opgaver og roller i LCA-processen
  • Beregnings- og analysetyper, LCA-screening og overslagsberegning
  • Hotspot-analyse

"Der er et potentiale for at udnytte LCA-beregning til at vi kan bygge meget mere CO2-besparende, og det er der behov for, for vores branche er en af de store syndere i forhold til at udlede CO2 og bruger rigtig mange ressourcer", siger Nina Koch Ørvad.

Værdibyg er et branchefællesskab, der udgiver vejledninger til at forbedre byggeprocesser.

Se hele videoen med projektchefens råd til din LCA-beregning