EG Sundhed intromodul
29. april 2024

Mens vi venter på sundhedsstrukturkommissionen...

Hvilken rolle skal den praktiserende læge, speciallægen, kiropraktoren, fysioterapeuten og psykologen spille i fremtidens sundhedsvæsen?


Lige nu sidder embedsmænd, eksperter og politikere faktisk og diskuterer, hvordan opgaverne på sundhedsområdet skal fordeles og sammenkædes mellem sygehus, kommune, privatpraktiserende og patienten.

Det er den såkaldte Sundhedsstrukturkommission, der er gået ind i den afsluttende fase af sit arbejde. Kommissionsformand Jesper Fisker oplyser, at kommissionen forventer at afslutte sit arbejde i begyndelsen af juni med henblik på efterfølgende at afrapportere til regeringen.

“Som den største leverandør på lægepraksis området i Danmark, så følger vi naturligvis kommissionens arbejde tæt", siger Senior Vice President, Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

Bred vifte af sundhedsfaglige systemer

Ud over journalsystemer til læger, speciallæger og andre sundhedsprofessionelle som kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer og tandlæger, leverer EG en bred vifte af dedikeret standardsoftware til det offentlige og private social- og sundhedsvæsen, fx systemer til:

  •  Lønudbetaling og vagtplanlægning for sundhedsmedarbejdere 
  • Lægevagten 
  • Sundhedsdokumentation og medicinhåndtering med Fælles MedicinKort, FMK til udsatte borgere på det specialiserede socialområde 
  • Speciallægeerklæringer til vurdering af arbejdsevne  
  • Kommunikations- og selvbetjeningsløsninger til borgere 
  • Fjernovervågning og digital opfølgning på både psykiske og somatiske patienter  
  • Patient Empowerment systemer til fx selvmonitorering og selvevaluering

"Noget af det som vi derfor holder særligt øje med er naturligvis, hvilken strategi for digitalisering, som kommissionen ender med at pege på. Her har vi den klare holdning, at det vil være en fejl at satse på at implementere et all-in-one system til sundhedsvæsenet, der skal kunne bruges af alle aktører til at håndtere alle digitale udfordringer. 

Det vil indebære en stor risiko, både fordi det vil tage meget lang tid at udvikle, og det vil på mange punkter være forældet, før det står klar”, mener Michael Frank Christensen.

Hellere digitalt økosystem end one-size fits all

Det samlede sundhedsvæsen består af medarbejdere fordelt på stat, region, kommune og private regi, der tilsammen anvender tusindvis af forskellige former for teknisk udstyr og it-løsninger. 

Derfor understøttes sundhedsvæsnet også bedst af et stærkt digitalt økosystem med mange små og store leverandører, der tilsammen vil være i stand til at understøtte en hvilken som helst struktur i det samlede sundhedsvæsen. 

"I EG mener vi derfor, at det er vigtigere at se på de afgørende forudsætninger for, at vi kan sikre et bæredygtigt og innovativt sundhedsvæsen. Det er blandt andet finansiering, herunder afregning for de konkrete ydelser mellem fx læge og region og den mellemkommunale afregning, visitering, organisering, data og styring. Det er vigtigere end at fokusere på drømmen om at udvikle et sundhedssystem i one-size-to-fit-all" siger Senior Vice President, Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

Vil du vide mere?

Allerede nu kan du læse mere om kommissionens tanker for fremtidens sundhedsvæsen.

Kommissionen offentliggjorde i forbindelse med et sundhedstopmøde i december 2023 fire analyser og notater. En analyse redegjorde for kommissionens foreløbige analyse af de mest centrale udfordringer i sundhedsvæsenet, mens Sundhedsstyrelsen i et drøftelsesoplæg belyste muligheder og forudsætninger for omstilling til det nære sundhedsvæsen i almen praksis og kommuner. 

Læs mere om Sundhedsstrukturkommissionen