AES digitaliserer kommunikationen til de praktiserende læger
30. april 2024

Mange nye features i EG Healthcares lægesystemer

EG Healthcare udvikler og opdaterer løbende sine lægesystemer i tæt samarbejde med hele branchen – og lige nu er der meget nyt!


Vi har samlet en forårsbuket af de seneste nye muligheder og funktioner i EG Clinea og EG WinPLC.

EG Clinea version 24.2 rulles ud

EG Healthcare har netop påbegyndt udrulning af EG Clinea version 24.2.

Den nye version byder på en række nyt indhold.

Den Digitale Svangrejournal

Når der oprettes en Digital Svangrejournal på en patient via PLSP's platform, kommer der nu automatisk en opgaverekvisition på oprettelse af en sygehushenvisning til patienten i indbakken i Beskedmodulet i EG Clinea.

Når henvisningen oprettes, bliver patientens svangrejournal og vandrejournal automatisk hentet fra Den Digitale Svangrejournal og vedhæftet som en PDF-fil til henvisningen.

"Det gør hele arbejdsgangen med svangrejournaler og henvisning af patienten langt mere smidig for lægen", forklarer Associate Product Manager Nina Brkovic.

Det er i første omgang kun være udvalgte klinikker, der får funktionaliteten aktiveret, men på sigt vil det gælde for alle almen praktiserende læger.

Læs mere om projektet

 

Bivirkningsindberetning

Den nye version af EG Clinea indeholder også en opdateret version af funktionen Bivirkningsindberetning i Medicinmodulet som følge af en opdatering fra Lægemiddelstyrelsen.

I den nye version skal man blandt andet nu angive konsekvenser for hver enkelt bivirkning, der tilføjes, og ikke bare for bivirkningsindberetningen som helhed.

Samtidig er det nu er muligt at angive delvise datoer i form af blot årstal, eller måned og årstal, for bivirkningen. Det er nyttigt, hvis patienten fx ikke kan huske en præcis startdato for en bivirkning. Derudover bliver der nu kun automatisk påført mistænkte præparater i indberetningen, i stedet for alle samtidige præparater.

"Samlet set bliver bivirkningsindberetning mere gennemskuelig for klinikken, og Lægemiddelstyrelsen modtager bedre og mere struktureret data" siger Nina Brkovic.

Støtte til registrering af ydelser

I forbindelse med PLO's projekt Ydelsesstøtte er der blevet tilføjet "råd og regler" i EG Clinea, som skal hjælpe klinikken med at afregne ydelser korrekt.

Ved registrering af en konsultationsydelse samme dag, hvor der allerede er registreret mindst én anden konsultationsydelse, vises der nu en liste med hvilke konkrete ydelser, som allerede er taget, samt klokkeslæt for, hvornår de er taget.

"Det er smart, for tidligere kunne man kun se, at der allerede var kodet en/flere konsultationsydelse samme dag, men ikke hvilke og hvornår" siger Nina Brkovic .

Den almen praktiserende læge kan derudover skabe sig et hurtigt overblik over, hvornår der senest er registreret en ydelse på patienten. Dette kan de ved hjælp af en dato for seneste ydelse, der vises i titellinjen øverst i EG Clinea, når patientens journal åbnes.

Oversigten vises i titellinjen øverst i EG Clinea, når patientens journal åbnes.

Desuden er der også en ny mulighed for at få vist en selvvalgt titel i en parentes ud for behandlerens navn, som patienter kan se, når de fx skriver en e-kons til behandleren via Patientportalen. Fx "Line Jensen (Jordemoder)".

"Dette er noget, som en del kunder har ønsket sig", siger Nina Brkovic .

Læs mere om, hvad hele releasen indeholder i versionsbeskrivelsen til EG Clinea version 24.2 

Fuld gang i opdateringen af EG WinPLC

I øjeblikket arbejder EG Healthcare ligeledes på en række optimeringer af EG WinPLC.

"Først og fremmest tog vi den 16. april hul på en pilotafprøvning af Patientportalen, som er vores nye selvbetjeningsløsning til patienterne", forklarer Product Owner Emilie Henriques Billenstein.

I Patientportalen kan patienterne selv bestille tid i klinikken, skrive og modtage e-mailkonsultationer og forny recepter.

Portalen erstatter de tidligere løsninger e-mailkonsultation.dk og aftalebogen.dk.

"Med Patientportalen får klinikkerne en bedre og mere moderne selvbetjeningsløsning, både når det kommer til udseende og selve teknikken bag. Vi glæder os til at opsamle erfaringer fra pilotafprøvningen, og tage hul på den endelige udrulning af Patientportalen til alle de EG WinPLC-klinikker, som har tilvalgt en online selvbetjeningsløsning", siger Emilie Henriques Billenstein.

MedCom- og PLO-projektet 'Klinikkens Cockpit'

"Vi er i fuld gang med moderniseringen af Patientoverblikket i EG WinPLC med både nyt design og nye funktioner, som giver mulighed for at foretage de gængse handlinger direkte fra Patientoverblikket."

Nu arbejder vi på at udvide vores statistikmodul med predefinerede profiler", siger Emilie Henriques Billenstein.

De nye profiler er predefineret af en lægefaglig referencegruppe.

Der er tale om et pilotprojekt, hvor kun udvalgte klinikker er med, så det er kun de deltagende pilotklinikker, som har fået det nye Patientoverblik.

Læs mere om projektet

Bivirkningsindberetning

Lige som til EG Clinea arbejder EG Healthcare på at udvikle en ny version af modulet Bivirkningsindberetning, som skal certificeres i af Lægemiddelstyrelsen.

Bruger din patient Min Læge-appen?

I den seneste release af EG WinPLC er der lavet en ny funktionalitet ved oprettelse af e-kons, som tjekker, om patienten bruger Min Læge-appen.

"Det giver bedre mulighed for at sende en e-kons til patienten, selvom patienten ikke har en e-mailadresse registreret i stamkortet, da patienten i stedet vil blive adviseret via Min Læge-appen", siger Emilie Henriques Billenstein.

Opgaverekvisitioner på kommunehenvisninger

Både i EG Clinea og EG WinPLC er EG Healthcare certificeret af MedCom til at modtage og håndtere opgaverekvisitioner på kommunehenvisninger fra Forløbsplaner. Det er en funktion, der alene er relevant for læger i almen praksis.

Ved at sætte en markering i patientens Forløbsplan, bliver der automatisk sendt en opgave til lægepraksissystemet om at oprette en kommunehenvisning på patienten, og relevante informationer fra Forløbsplanen tilføjes automatisk i henvisningen.

"Alt i alt gør det processen smidigere, hvis lægen ved udfyldelse af patientens Forløbsplan vurderer, at patienten bør henvises til et kommunalt forebyggelses-eller rehabiliteringstilbud" siger Senior Technical Writer Stella Schultz Jørgensen, EG Healthcare.

Der er sendt information ud til alle almen praksis-klinikker om, hvordan de tager løsningen i brug, ligesom det fremgår i versionsbeskrivelserne til de seneste releases i begge systemer.