EG Healthcare | IT til den primære sektor i Danmark
30. april 2024

EG Healthcare: Feedback fra kunderne har en betydning

Kunderne i EG Healthcare har netop haft mulighed for give deres holdning om EG tilkende i forbindelse med den halvårlige EG Survey.

Kundetilfredshedsundersøgelsen er en fast del af EG's arbejde med at optimere sin kundeservice.  

Hvert halve år får alle klinikker tilsendt en mail, hvor de bliver bedt om at svare på, hvor sandsynligt det er, at man vil anbefale EG og vores produkter til andre, og hvad vi i øvrigt kan gøre bedre. 

"Det er en meget enkel undersøgelse, som er nem at besvare, men det er en stor hjælp for os, at kunderne kommer med deres feedback", siger Customer Success Manager, Lene Kirkegaard, EG Healthcare. 
 
Hos EG Healthcare arbejder vi hele tiden på at forbedre vores samarbejde med vores kunder og at understøtte din forretning bedst muligt.

Feedback har en betydning

Tilbagemeldingerne fra kunderne bliver brugt til at forbedre løsningerne og de ydelser som EG Healthcare leverer.

Baseret på tilbagemeldingerne på efterårets survey fra 2023 til EG Healthcares kunder er der fx

  • Implementeret søgefunktion i epikriser i EG Clinea
  • Sat gang i udvikling af et slette-modul til EG WinPLC, så klinikkerne fremover vil kunne slette relevante patienter selv
  • Reduceret svartiden på både telefonen og sagshåndtering på teknik- og telesupport
  • Ændret på proces for supportsager, som eskaleres til udviklingsafdeling, så man fremadrettet vil opleve en kortere ekspeditionstid på disse sager

"Vi er aldrig bedre end den feedback, som vi får fra vores kunder. Derfor bruger vi aktivt feedback til at holde os ajour med de behov, som kunderne har, men også til at blive bedre til at levere til og servicere vores eksisterende kunder".

Kundetilfredshedsundersøgelsen lukkede den 26. april, og vi glæder os til at gennemgå jeres besvarelser.