EG ShowMyDay - pædagogiske assistenter lærer
03. september 2023

Studerende på SOSU-skolerne lærer at bruge EG ShowMyDay

Takket være Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark kan studerende på SOSU-skoler i hele landet gratis gøre sig erfaringer med EG ShowMyDay.

 

Vores opgave er blandt andet at finde eksempler på de mange forskellige teknologier, som vi kan gøre tilgængelige for skolerne. EG ShowMyDay er et godt bud på en struktur-app, som de studerende med fordel kan stifte bekendtskab med for at afprøve og vurdere, hvordan og i hvilket omfang app'en kan hjælpe med at løse et behov for øget struktur Thomas Ketel Eggersen, daglig leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og velfærdsteknologi koordinator

 

Videnscenteret servicerer alle landets 14 SOSU-skoler, blandt andet med at afprøve ny teknologi og udvikler undervisningsmateriale, som de enkelte skoler kan inddrage efter behov.

"Undervisningsmaterialet skal gøre det muligt for de studerende at opnå kendskab til en bestemt teknologi, anvende den og ikke mindst reflektere over muligheder og begrænsninger i teknologien. Det er til gavn for de studerende, men også for leverandørerne, for det betyder jo, at et hjælpemiddel som EG ShowMyDay bliver testet afprøvet og vurderet fra en række forskellige praktiske, tekniske og etiske vinkler af de mennesker, som skal bruge det i hverdagen" siger Thomas Ketel Eggersen.

Undervisningsmaterialet ligger på centerets hjemmeside og kan frit bruges i undervisningen.

Samarbejdet med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark betyder, at de fleste SOSU-skoler, nu har fået stillet gratis licenser til rådighed og anvender app'en i undervisningen.

Arbejder med EG ShowMyDay mindst tre gange

På SOSU-skolen i Esbjerg er det først og fremmest de kommende pædagogiske assistenter, der stifter grundigt bekendtskab med EG ShowMyDay.

Det sker dels på grundforløbet, dels i forbindelse med undervisning i psykologi/pædagogik og ikke mindst i faget Digital Kultur:

"Første gang bliver de studerende præsenteret for app'en, så de ved den findes og ser, hvordan den kan anvendes. Anden gang arbejder de pædagogisk med app'en en hel dag i forhold til en case med en konkret målgruppe.

Den tredje gang, de møder EG ShowMyDay, er i faget Digital Kultur, hvor vi går i dybden og sammen reflekterer over, hvordan man kan bruge app'en, hvornår giver det mening og hvilken betydning, det kan få for den enkelte som medarbejder og de borgere, som skal anvende app'en", forklarer Lilja Snorradottir, der er lærer og pædagogisk IT medarbejder, SOSU Esbjerg.

Bare jeg selv havde haft muligheden

Responsen fra de studerende har været tankevækkende:

I hver klasse er der stort set altid mindst en studerende, der spontant siger, Hold da op, bare jeg selv havde fået mulighed for at bruge sådan en app! Det bekræfter for mig, at der er et stort potentiale i app som EG ShowMyDay, som ikke alene kan gøre en forskel for udsatte borgere med særligt behov for struktur i hverdagen, men også for helt almindelige mennesker, som dig og mig. Lilja Snorradottir, lærer og pædagogisk medarbejder, SOSU Esbjerg

 

Vi lever jo i en verden, hvor alting hele tiden ændrer sig, og vi skal være omstillingsparate. Det stiller faktisk enorme krav til vores mentale ressourcer, når vi hele tiden selv skal skabe orden i kaos og struktur på hverdagen.

For Lilja Snorradottir er det derfor vigtigt, at hendes studerende har mulighed for at stifte bekendtskab med app's som EG ShowMyDay i undervisningen:

"Generelt har arbejdspladserne for travlt til selv at gribe fat i digitale hjælpemidler og implementere dem i hverdagen. Her spiller SOSU-skolerne en vigtig rolle, fordi vi kan introducere de studerende til mulighederne og få dem til at se potentialerne i ny teknologi og tage deres viden med ud i praksis, når de er færdig med uddannelsen".

Læs mere om SOSU-skolerne her