Digitaliseringsmessen 2023
25. september 2023

Jagt lykken med EG på Digitaliseringsmessen 2023

EG stiller skarpt på lykken og god software, når OCC i Odense den 27. september lægger hus til årets største messe for offentlig digitalisering.

Digitaliseringsmessen er Danmarks største messe for offentlig digitalisering med ca. 1.800 deltagere fra kommuner, regioner, stat og leverandørmarkedet.

- Verden er lige nu fuld af alvor og store udfordringer, så ind i mellem er det godt at ryste hovedet en smule og overveje, hvor de små lyspunkter i hverdagen egentlig findes. Derfor vil vi benytte årets Digitaliseringsmesse til at tage en snak med kunderne om, hvad der gør dem glade, siger salgsdirektør Per Mouritsen, EG.

- På vores stand har vi samtidig taget en række løsninger med, som er designet til at gøre hverdagen mere enkel og dermed også være til glæde for brugerne.

Så vi lægger også op til en god dialog om, hvad der skal til for at brugerne bliver rigtigt glade for vores software, ja måske ligefrem lykkelige.

Findes lykken på Hovedscenen?

På Hovedscenen byder EG klokken 11:30 desuden på en samtale med Christian Bjørnskov, der er professor i politisk økonomi på Aarhus Universitet og bestyrelsesmedlem i Institut for Lykkeforskning, som er en selvstændig tænketank, der forsker i lykkebegrebet.

For han kan forklare, om det er helt tilfældigt, at Danmark både er et af verdens lykkeligste lande og et af de mest gennemdigitaliserede. Hænger de to ting sammen, eller er det uanstændigt at tale om lykke og software i et og samme åndedrag?

Tag med en guidet tur

Traditionen tro arrangerer Digitaliseringsmessen en række guidede ture, der giver mulighed for at høre forskellige leverandørers løsninger på en række tematiserede udfordringer.

I år prøver vi lykken med hele tre guidede ture og håber, at mange vil benytte lejligheden til at komme forbi og høre, hvad vi har at byde på.

Tour 1 - Digital velfærd: Social- og sundhedsområdet

Borgere med autisme, ADHD eller andre kognitive forstyrrelser kan have svært ved på egen hånd at skabe rytme, overblik og struktur i hverdagen. 

EG ShowMyDay er et pædagogisk digitalt hjælpemiddel, der via app'ens intuitive brugergrænseflade skaber ro i kaos, så den udsatte borger i samarbejde med pårørende og fagprofessionelle opnår større selvstændighed, mindre stress og dermed øget trivsel og større selvstændighed.

Tour 3 - Klimateknologier: Internet of Things (IoT), Smart City og droner

19 grader igen? Nej, tak! Ingen grund til at finde striktrøjerne frem til fyringssæsonen i år.

Med EMS-systemet EG Omega holder i varmen ved at bruge online data om jeres bygninger, så I løbende kan optimere energiforbruget og investere rigtigt, og skære op til 10-15% af udgifterne – vel at mærke, uden at medarbejderne trække i de islandske sweatre og klapre tænder i takt til arbejdet.

 

Tour 4 -Skab digital selvstændighed: Brugervenlige digitale services for borgerne

Trygheden i Fremtidens Kommune er også digital, som når omsorgsmedarbejdere aflægger skærmbesøg i borgerens eget hjem. EG Videokald gør det nemt for både borger og medarbejder at mødes digitalt som erstatning for eller supplement til de fysiske besøg. Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med brugerne, så den er let at bruge for alle.

Hør om tankerne bag EG Videokald og de positive resultater, som både borgerne og medarbejderne har opnået.

Mød os på standen

Du kan finde EG's eksperter på vores stand, hvor vi hele dagen er klar til at tage pulsen på lykken og vise vores (lykkebringende?) software til alle.

Se hele programmet for Digitaliseringsmessen 

Kender du EG?

Vores håndværk er morgendagens vertikale software, der understøtter bæredygtige virksomheder og samfund.

EG beskæftiger over 2.000 mennesker primært i Norden, og i 2022 var koncernomsætningen på 2.077 milliarder DKK.

Se vores løsninger til det offentlige Danmark