Intelligent indbakke
23. oktober 2023

Intelligent indbakke fjerner støj fra labsvar i klinikkens indbakke

Intelligent indbakke er en ny og mere effektiv indbakke-funktion for lægerne, der kan fjerne over 60 procent 'støj' fra RPT01-laboratoriesvar i indbakken. EG Healthcare starter udrulningen af Intelligent indbakke til EG Clinea-kunderne i oktober.

 
Lægesystemernes indbakke er et vigtigt omdrejningspunkt i klinikken, hvor der typisk modtages mange forskellige og uprioriterede beskeder. Lægerne bruger ifølge en analyse fra MedCom ofte en time eller mere dagligt på at gennemgå den indkomne post.

Det er især tidskrævende for lægerne at gennemgå og håndtere laboratoriesvar.

Automatisk håndtering af laboratoriesvar

Ud fra analysen er der nu i samarbejde udviklet en løsning, der kan håndtere laboratoriesvar automatisk:

Intelligent indbakke er et MedCom-projekt, som har til formål at etablere en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikpersonalets håndtering af indkommende post. I første omgang handler det om automatisk håndtering af biokemiske laboratoriesvar, hvor Intelligent indbakke kan fjerne over 60 procent støj fra RPT01-laboratoriesvar i lægernes indbakker.

Nye funktioner i EG Clinea

Det betyder nye funktioner i EG Clinea, blandt andet at automatiske svar sendes til patienten på biokemiske laboratoriesvar, som er inden for referenceområdet og derfor ikke kræver særlig opmærksomhed samt autoarkivering i patientens journal.

I EG Clinea kan du vælge mellem tre forskellige metoder til autohåndtering:

  • Ingen autohåndtering (er som udgangspunkt standard for klinikken)
  • Autosvar ved normal (der sendes automatisk et svar til patienten, hvis prøvesvaret er indenfor grænseværdien)
  • Arkiver ved aftale (prøvesvaret autoarkiveres i patientens journal, hvis patienten har en kommende aftale)

Den ønskede autohåndtering kan vælges ved bestilling af en rekvisition. Der kan også vælges en standard-autohåndteringstype, som automatisk er forudvalgt ved bestilling af rekvisitioner.

Se mere i manualen: https://manual.egclinea.dk/index.html?intelligent-indbakke.htm

I EG Healthcare starter vi udrulningen i oktober og forventer, at alle EG Clinea-kunder har Intelligent indbakke i starten af december 2023.