Status på nye funktioner
15. marts 2023

EG Healthcare: Status på nye funktioner

Ny funktionalitet, der letter arbejdet i praksis er undervejs: Intelligent indbakke og Diagnosekortet til EG Clinea. Integration til MitID Erhverv er også på vej. Få en status på de igangværende projekter.

Intelligent indbakke i EG Clinea

På nuværende tidspunkt er ændringerne ude i 9 pilotklinikker, som er i gang med at teste den nye funktionalitet for at kunne komme med deres feedback. Efter cirka en måneds test bliver der evalueret og samlet op i samarbejde med MedCom.

Automatisk håndtering af laboratoriesvar

Intelligent indbakke er et MedCom-projekt, som har til formål at etablere en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikpersonalets håndtering af indkommende post. I første omgang handler det om automatisk håndtering af biokemiske laboratoriesvar. Det betyder nye funktioner i EG Clinea, blandt andet at automatiske svar sendes til patienten på biokemiske labsvar, som er inden for referenceområdet og derfor ikke kræver særlig opmærksomhed samt autoarkivering i patientens journal.

Læs MedComs beskrivelse af projektet

Diagnosekort i EG Clinea

Vi er i gang med udvikling og har løbende statusmøder med MedCom. Planen er, at det kommer med i release 23.2.

Hurtigt overblik over forløbsdiagnoser

MedCom-projektet 'Diagnosekortet i almen praksis' skal give de praktiserende læger et hurtigt og opdateret overblik over patientens aktuelle og relevante forløbsdiagnoser. Vi skal fra EG Clinea sende patientens forløbsdiagnoser til PLSP, så patienten får adgang til diagnosekortet via Min Læge-app. På sigt er det meningen, at diagnosekortet skal deles med andre behandlingsansvarlige sundhedspersoner på tværs af sektorer.

Integration til MitID Erhverv

Vi arbejder fortsat på en integration til MitID Erhverv. Status er, at vi nu har udviklet en universel løsning, og næste step er implementering og tilpasning i de enkelte EG Healthcare-systemer. Så snart vi har MitID Erhverv klar til ibrugtagning i systemerne, vil I modtage mere information. 

Vi ved, at I modtager mails om at skifte væk fra NemID, men vores erfaring er, at det vil være mest hensigtsmæssigt at vente lidt endnu med at skifte til MitID Erhverv.

Vi forventer at have løsningen med MitID klar til juni.