woman
20. marts 2023

EG ClinicCare: Hvad er et digitalt bogføringssystem?

Den nye bogføringslov trådte i kraft i 2022. Den helt store ændring er kravet om digital bogføring. For at sikre at alle kan nå at omstille sig, bliver kravene indført gradvist.

I praksis er langt de fleste virksomheder omfattet af kravet om digital bogføring.

Et digitalt bogføringssystem er et system, hvor virksomheder kan registrere transaktioner og opbevare registreringer samt bilag på en sikker måde.

Du kan få mere information om krav til digital bogføring ved at:

  • Læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
  • Få råd og vejledning hos revisorer

Har du spørgsmål vedr. EG ClinicCares regnskabsmodul, som bliver udfaset 1. april 2024, er du altid mere end velkommen til at kontakte vores support på telefon 7260 2608 eller på support.cliniccare@eg.dk