EG Brandsoft - Nye regnskabsregler
08. maj 2023

EG Brandsoft: Nye regler om bogføring fra 2024

Reglerne omkring bogføring er under forandring, og vi skal i EG Brandsoft naturligvis også leve op til de nye regler, der træder i kraft fra 2024. Derfor arbejder vi i øjeblikket med flere nye processer i regnskabsdelen.


Vi er i gang med en række opgaver, der skal sikre, at regnskabsdelen i vores løsning kan leve op til de nye regler om bogføring, der gælder fra 2024.

Nye processer for momsafregning

En stor del af arbejdet sker i forbindelse med vores processer omkring bilagshåndtering og den daglige bogføring og afstemning.

Vi skal etablere nye processer for momsafregning og aflevering af data til årsregnskab.

En vigtig del af de nye regler omhandler integration til en fælles offentlig standardkontoplan, som skal gøre det lettere at gennemskue kontoplansopbygningen.

I vores løsning har brugerne selv adgang til at tilpasse deres egen kontoplan, hvilket komplicerer integrationen til standardkontoplanen og vil kræve input fra brugerne. Det vil vi arbejde på i den kommende tid.