Tina Bodin
21. juni 2023

EG tilslutter sig DI's strategi for større kønsdiversitet

Dermed forpligtiger EG sig til at arbejde med egne måltal for ledelse og bestyrelse, udarbejde en handlingsplan og aktivt fremme kønsdiversitet.

- Når vi skriver under på DI's strategi for større kønsdiversitet, The Gender Diversity Pledge, er det fordi vi ser det som en naturlig forlængelse af vores nuværende indsats og en påmindelse om, at vi hele tiden kan gøre det bedre, siger HR direktør Tina Bodin, EG.

Vi har valgt at skrive under på The Gender Diversity Pledge, fordi vi ser det som en naturlig forlængelse af vores nuværende indsats og en påmindelse om, at vi hele tiden kan gøre det bedre. Tina Bodin, HR-direktør, EG

 

Mangfoldig arbejdsplads

EG's mål er at være en mangfoldig og samlet arbejdsplads i verdensklasse.

- Derfor har vi nultolerance over for diskrimination og chikane på grund af menneskelige forskelle såsom køn, transkønnet identitet eller udtryk, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering og alder og vi arbejder løbende for at føre den politik ud i livet, siger Tina Bodin.

Det betyder blandt andet, at EG har nedsat en EG Global Diversity Committee med en bred medarbejderrepræsentation, der skal styrke arbejdet med inklusion i EG på tværs af de enkelte forretninger og lande. Desuden har EG udvidet sit nordiske ledertræningsprogram, så der er sat øget fokus på ligestilling og diversitet.

- Vi arbejder aktivt med kønsdiversitet, fordi det vil give os adgang til en større talentmasse, ligesom vi tror på at det understøtter innovation og et bedre arbejdsmiljø. Derfor vi da også stolte over, at mere end hver tredje ansat i EG er kvinde, og at kvinder udgør tæt på en tredjedel af alle ledere.

Fælles brancheudfordring

Tina Bodin ser også en stor fordel ved at stå sammen med andre virksomheder om at løse opgaven:

- Vi bliver vi en del af et fællesskab bestående af hundredvis af virksomheder fra forskellige brancher og industrier, samt får adgang til inspiration, værktøjer og rådgivning fra Dansk Industris eksperter. Det er vigtigt, for vi har brug for sammenhængende indsatser på tværs af arbejdsmarkedet og på tværs af landegrænser, hvis vi skal sikre alle uanset køn samme rettigheder, tryghed på arbejdspladsen og muligheder for at gøre karriere.

Læs vores Diversity & Non-Discrimination Policy (pdf)

Læs mere om DI's strategi for større kønsdiversitet