EG Lønservice: Ny inflationshjælp giver mulighed for at udskyde A-skat
12. juni 2023

EG Lønservice: Ny inflationshjælp giver mulighed for at udskyde A-skat og AM-bidrag

Inflation og højere energiudgifter har presset mange virksomheder på likviditeten. Folketinget vedtog derfor i maj at udskyde virksomheders betaling af A-skat og AM-bidrag for juni/juli og august. Cirka 10 procent af kunderne i EG Lønservice forventer at gøre brug af inflationshjælpen.

Den 25. maj 2023 vedtog Folketinget på grund af inflationen at udskyde virksomheders betaling af A-skat og AM-bidrag i op til seks måneder som en del af en hjælpepakke i forhold til inflation og stigende energiudgifter.

Kun indbetalingsfristerne er udskudt. Indberetning skal ske efter de oprindelige frister. 


10 procent hos EG Lønservice forventer at udskyde betaling

For at kunne hjælpe kunderne bedst muligt gennemførte EG Lønservice i april en 'lynundersøgelse' blandt kunderne i forhold til muligheden for at udskyde betalingen af skatten. Resultatet var, at cirka 10 procent af virksomhederne forventede at udskyde deres betaling af A-skat og AM-bidrag.