Læge
20. juni 2023

EG Healthcare: Nyt samarbejde om Klinikkens Cockpit

Klinikkens Cockpit bliver et banebrydende populationsværktøj, der fremover skal give lægerne mere tid til de patienter, der har mest brug for lægehjælp. EG Healthcare og PLO arbejder tæt sammen i projektet.

Målet med projekt Klinikkens Cockpit er i samarbejde at udvikle tekniske løsninger, så alment praktiserende læger fremover får et bedre overblik, kan agere proaktivt og være tovholder i forhold til udvalgte sårbare patientgrupper. Kort sagt: Få bedre tid til de patienter, der har mest behov for lægehjælp.


Sparring og agilt samarbejde 

I EG Healtchare glæder vi os meget til samarbejdet, som lige er gået i gang.
Det er en hel ny måde at samarbejde på, da vi kommer til at arbejde tæt sammen med PLO og MedCom i et agilt samarbejde, hvor DSAM og KiAP skal give faglig sparring og være med til at sikre, at vi understøtter de lægefaglige aspekter af overblikkene. Vi har fokus på at inddrage lægerne for at sikre, at Klinikkens Cockpit giver værdi i det daglige arbejde. Projektet bygger i første omgang videre på patientoverblik i EG WinPLC.


Bedre overblik på tværs af sektorer

Formålet med projekt Klinikkens Cockpit er samlet set at identificere og hjælpe patienter med størst behov for hjælp - og lette tidspresset for lægerne i almen praksis samt gøre det nemmere for lægerne at have en tovholderfunktion.

Løsningerne skal samtidig hjælpe til et bedre tværsektionelt samarbejde med nye overblik over udvalgte patientgrupper, baseret på strukturerede og ensartede data ifølge MedCom.

Fokus i Klinikkens Cockpit er:

  • Kontakten til patienten og patientens pårørende, herunder forebyggelse, behanling og opfølgning på den enkelte patient.
  • Klinikkens population af patienter, herunder målrettede indsatser og opfølgning på sårbare patientgrupper.

Vi vil naturligvis komme med information om projektet løbende.