Roadmap EG Clinea og EG WinPLC 2024
19. december 2023

EG Healthcare: Udviklingsområder i praksissystemerne 2024

Vi udvikler, som I ved, hele tiden vores lægesystemer, så de lever op til kravene. Få her et overblik over de funktionaliteter, vi udviklingsmæssigt har fokus på i 2024.


Som en del af vores løbende arbejde med at udvikle praksissystemet EG Clinea vil vi i det kommende år arbejde med omkring 20 forskellige udviklingsprojekter. Det er planen. Vi prioriterer naturligvis, at vores systemer bliver ved med at matche de stigende krav, der kommer både fra myndigheder og overenskomstmæssigt.

Udviklingsprojekter med PLO, FAPS og MedCom

I EG Healthcare har vi 'altid' adskillige igangværende udviklingsprojekter - ofte i tæt samarbejde med aktører som PLO, MedCom og FAPS.
Generelt er der tale om projekter, der fylder meget ressourcemæssigt. Samtidig ønsker vi også at lytte til jeres ønsker som brugere i praksis. Derfor stræber vi efter en hensigtsmæssig balance mellem brugerønsker til funktionalitet og de større udviklingsprojekter.

Ny 2024-idéportal skal skabe et grundlag for fælles dialog

Et nyt tiltag er en kommende idéportal til EG Clinea, hvor du som bruger fremover vil kunne skrive ønsker og ideer til forbedringer i systemet. Du vil også kunne stemme på andres forslag.

Idéportalen forventes at være tilgængelig for EG Clinea-brugere i første halvår af 2024.
Portalen skal give os et bedre grundlag for en fælles dialog om ønskerne. Samtidig giver portalen os mulighed for fremover bedre at kunne vurdere, strukturere og prioritere jeres ønsker i forhold til både efterspørgsel og den værdi, det vil skabe i klinikken.

Se det aktuelle roadmap 2024 for udvikling af funktionalitet i dit EG Healthcare praksissystem: EG Clinea Roadmap 2024.