Roadmap EG Clinea og EG WinPLC 2024
19. december 2023

EG Healthcare: Udviklingsområder i praksissystemerne 2024

Vi udvikler, som I ved, hele tiden vores lægesystemer, så de lever op til kravene. Få her et overblik over de funktionaliteter, vi udviklingsmæssigt har fokus på i 2024.


Som en del af vores løbende arbejde med at udvikle praksissystemet EG WinPLC vil vi i det kommende år arbejde med omkring 20 forskellige udviklingsprojekter. Det er planen. Vi prioriterer naturligvis, at vores systemer bliver ved med at matche de stigende krav, der kommer både fra myndigheder og overenskomstmæssigt.

Udviklingsprojekter med PLO, FAPS og MedCom

I EG Healthcare har vi 'altid' adskillige igangværende udviklingsprojekter - ofte i tæt samarbejde med aktører som PLO, MedCom og FAPS.
Generelt er der tale om projekter, der fylder meget ressourcemæssigt. Samtidig ønsker vi også at lytte til jeres ønsker som brugere i praksis. Derfor stræber vi efter en hensigtsmæssig balance mellem brugerønsker til funktionalitet og de større udviklingsprojekter.

Ny 2024-idéportal skal skabe et grundlag for fælles dialog

Et nyt tiltag er derfor idéportalen, hvor du som bruger kan skrive ønsker og ideer til forbedringer i systemet og samtidig stemme på andres forslag.

Idéportalen er allerede tilgængelig for EG WinPLC-brugere og er på vej til EG Clinea.
Portalen skal give os et bedre grundlag for en fælles dialog om ønskerne. Samtidig giver portalen os mulighed for fremover bedre at kunne vurdere, strukturere og prioritere jeres ønsker i forhold til både efterspørgsel og den værdi, det vil skabe i klinikken.


Se det aktuelle roadmap 2024 for udvikling af funktionalitet i dit EG Healthcare praksissystem:
EG WinPLC Roadmap 2024