AI i praksis
19. december 2023

EG Healthcare: Hvordan kan vi bruge AI i lægesystemerne?

Spørgsmålet er ikke, om vi kan bruge det i vores lægesystemer - spørgsmålet er snarere hvordan. For AI eller kunstig intelligens er allerede del af EG Healthcares journalsystemer.

Brugen af AI er boomet overalt og er blevet tilgængeligt. I EG Healthcare har vi stort fokus på, hvordan vi med fordel kan gøre brug af AI. Faktisk gør vi allerede brug af det i et vist omfang.

To kategorier af AI

Vi deler det, vi kan bruge den kunstige intelligens til, op i to kategorier:
Medicinsk
Administrativt

Som it- og systemleverandør arbejder vi naturligt med den administrative del. Det vil især sige med, hvordan vi kan optimere administrative opgaver i klinikken.
Den medicinske del med fx optimering af diagnosticering ligger inden for det lægefaglige og forskningsmæssige område.

Sådan kan AI give fordele i klinikken

Kunstig intelligens kan være med til at gøre rutineopgaver og administrative opgaver mere enkle. Det kan også være med til at give overblik - og ikke mindst frigive vigtig tid til behandling af patienterne.

Vi arbejder allerede med at optimere nogle af arbejdsopgaverne i praksis ved hjælp af AI, fx i Intelligent Indbakke i EG Clinea, der fjerner spam i indbakken ved at sortere lab-svar.
Vi vil også gerne se på, om AI kan give fordele ved blandt andet:

  • Ydelser, hvor alle detaljer bliver husket
  • Bedre og mere optimal kalenderplanlægning
  • Resumé af en ny patient, hvor lægen bliver i stand til hurtigere at forstå en ny patient
  • Støttefunktion til at udforme svar til e-konsultationer

Vil udforske flere AI-fordele

Andre fordele kan sikkert opnås, for der er ingen tvivl om, at AI administrativt kan bidrage til mere effektive og sikre arbejdsprocesser, som i sidste ende kommer både patienter og personale til gode.
Vi glæder os til at arbejde endnu mere med AI i lægesystemerne og se på, hvordan vi kan lette arbejdet endnu mere ude i klinikkerne.