Lægesystemet EG WinPLC certificeret i Diagnosepakken
17. august 2023

Lægesystemet EG WinPLC certificeret i Diagnosepakken

For lægerne har det et stort potentiale for at lette arbejdet, når de med Diagnosekortet samlet og online kan overskue patienternes sundhedshistorik og få et aktuelt helhedsbillede af patientens tilstand.

EG WinPLC, der dagligt bruges af læger og speciallæger i praksis, udvikles løbende af EG, og med certificeringen opfylder lægesystemet MedComs standarder for Diagnosekortet. MedCom udarbejder nationale standarder for sundheds-it i Danmark.

Diagnosekortet giver lægerne overblikket over patienternes sygdomsbillede og alle diagnoser

Med EG's journalsystem og Diagnosekortet slipper den praktiserende læge for et 'detektivarbejde' med at sæt-te sig ind i, hvad der ligger forud for patientens igangværende behandling.
Lægen kan med Diagnosekortet med det samme få overblikket over, hvilke sygdomme og operationer, patien-ten tidligere har haft, se medicintildeling mv., når patienten kommer i konsultation.

Udviklingen af Diagnosekortet i almen praksis
PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) tog i 2020 sammen med MedCom initiativ til at etablere et Diagnosekort i almen praksis.
EG Healthcare har tidligere deltaget i samarbejdet om opstarten af Diagnosekortet.

Dog varierer kvaliteten af diagnosekodningen meget fra praksis til praksis, og derfor skal et igangværende projekt forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen.

Både i EG WinPLC og EG Clinea
Udviklingsarbejdet med Diagnosekortet i EG Healthcares to lægesystemer, EG WinPLC og EG Clinea foregår i tæt samarbejde med MedCom og andre samarbejdspartnere. Tanken er, at Diagnosekortet på sigt skal deles med øvrigt sundhedspersonale, der har patienten i behandling til gavn for både patientsikkerheden og et bedre samarbejde på tværs af sektorerne.