Betina Carstens - Fem trin til succesfuld implementering
10. august 2023

Fem trin til succesfuld implementering af velfærdsteknologi

Senior Konsulent Betina Carstens, EG, har mange års erfaringer med at implementere struktur-app'en EG ShowMyDay på det specialiserede socialområde.


Her er hendes fem bedste råd til en succesfuld implementering af velfærdsteknologi:

TRIN 1: Find personalet med det rette digitale mindset

Ikke alle pædagoger, lærere, SOSU’er eller ergo- og fysioterapeuter er lige digitale.

"Derfor er det vigtigt nøje at udvælge medarbejdere, som ikke er bange for en computer til fx et pilotprojekt. Hvis man tror, at de kun findes blandt de yngre medarbejdere, tager man fejl. For sådan er det ikke nødvendigvis", siger Betina Carstens:

"Min erfaring er, at selvom teknologiforståelse er vigtig, så er det (mindst) ligeså væsentligt at vælge medarbejdere, som kan se koblingen mellem deres faglighed og det digitale.

Når vi hjælper eksempelvis en skole eller et bosted med at implementere EG ShowMyDay, så hjælper vi ikke kun med det tekniske. Vi hjælper også fagmedarbejderne med at koble pædagogik og læring til et værktøj, som giver borgeren struktur.

Jo bedre personalet har fat i både faglighed og teknologi, jo mere gnidningsfri bliver processen".

TRIN 2: Screen borgerne grundigt, før du giver dem redskabet

Implementeringen af velfærdsteknologi begynder med et behov hos borgeren. Er der ikke noget behov, eller er behovet et andet end det, som den digitale løsning kan hjælpe med, så er værktøjet ikke det rette for borgeren.

"Ligesom det er tøjet, der skal passe til borgeren – og ikke borgeren, der skal passe til tøjet – skal værktøjet løse et reelt problem eller udfylde et behov.

Derfor er det vigtigt, at fagfolk screener de borgere, som redskabet kunne være relevant for", siger Betina Carstens:

"Stil fx  spørgsmål som: Dækker værktøjet det behov, borgeren har? Vil borgeren kunne bruge redskabet? Er dette det rette til netop denne borger?".

TRIN 3: Brug erfaringer fra pilotprojekter til at udbrede værktøjet

Det er fornuftigt at starte implementering med et pilotprojekt, hvor man har håndplukket både de rette borgere med særlige behov og personale med et digitalt og fagligt mindset.

"Pilotprojekter blotlægger de gevinster, der er ved værktøjet – i EG ShowMyDay’s tilfælde større selvstændighed og trivsel og mindre angst og stress – og hvilke udfordringer der er på den enkelte institution eller i den enkelte kommune i forhold til implementeringen.

Disse erfaringer er vigtige at få med, før man udbreder redskabet til flere brugere eller institutioner", siger Betina Carstens:

"På den måde sikrer man, at man helt klar på, hvilke borgere værktøjet er relevant for, og hvordan personalet skal klædes på".

TRIN 4: Oplær nøglepersoner til at uddanne kolleger

I nogle kommuner, hvor man bruger EG ShowMyDay på fx autisme- og psykiatri-områderne, har man valgt at oplære en håndfuld nøglepersoner ekstra grundigt i systemet.

"Det betyder, at personalet på den enkelte institution altid ved, hvem de skal gå til, hvis de har spørgsmål eller udfordringer til teknikken eller koblingen til det faglige.

Derved får kommunen også en række ambassadører, som sikrer udbredelse af den konkrete teknologi", siger Betina Carstens.

TRIN 5: Hold personalet opdateret fagligt og teknisk

Verden ændrer sig. Det samme gør teknologi og mennesker. Derfor er det også vigtigt at tage med i planerne for implementering af velfærdsteknologi, at medarbejderne skal holdes fagligt og teknisk opdaterede løbende.

"Det kan man fx gøre ved at have en “efteruddannelsesdag” en gang om året, hvor personalet har mulighed for at sparre og diskutere brugsscenarier af teknologien, tekniske udfordringer med mere", siger Betina Carstens og tilføjer:

"På den måde er personalet trygge ved teknologien, og man øger sandsynligheden for, at den indkøbte teknologi rent faktisk bliver brugt til gavn for borgere og medarbejdere".