EG MainManager
01. november 2023

Derfor giver digitalisering af ejendomme besparelser

Digitalisering af ejendomsdrift giver store besparelser for alle parter inden for Facility Management. Her kan du læse mere om hvorfor.


Digitalisering er på alles læber i disse dage. Begreber som 'industri 4.0', 'den digitale transformation' og 'digital forstyrrelse' bliver flittigt diskuteret på konferencer, i kronikker og på sociale medier. Teknologier, der for få år siden var ren science fiction, bliver i dag brugt både på kontorer og i marken.

Den digitale bølge har også nået Facility Management. Dog handler digitalisering ikke primært om teknologien i sig selv. Det handler om, hvordan vi vælger at udnytte nye digitale løsninger bedst muligt for at drive effektivt, spare omkostninger og dermed øge konkurrencekraften.

Som driftsleder kan du spare betydelig tid og penge ved at tage digitale systemer i brug, der er skræddersyet til dine arbejdsopgaver. Digitalisering af ejendomsdrift medfører besparelser og skaber værdi på flere måder - her gennemgår vi de vigtigste.

Effektivisering af drift

Ved hjælp af digitale værktøjer udnytter du dine tilgængelige ressourcer bedre. Dette inkluderer at du bruger mindre tid på kontrol og kan udføre flere opgaver ude på feltet med bedre kvalitet i stedet for at bruge tid på kontoret.

Alle parter kan kommunikere med hinanden i realtid, uanset om dine ressourcer er interne eller eksterne, og de kan også kommunikere med dine kunder/lejere.

Når alle har adgang til opdaterede oplysninger til enhver tid, forkortes vejen til udførelse. Især manuelle processer som tilfældige opkald, post-it-lapper og andre uoverskuelige metoder bliver hurtigt overflødige. Dette kan hurtigt resultere i besparelser på op til 15-20%.

Opdagelse af potentielle fejl/mangler tidligt

Ved at bruge et FM-system og datakilder som IoT og BIM-databaser får du masser af god og objektiv styringsinformation til at træffe beslutninger, oprette en arbejdsordre og udføre tilstandsbaseret vedligeholdelse.

Tilstandsbaseret vedligeholdelse indebærer, at du kan udføre planlagt vedligeholdelsesarbejde baseret på regelmæssige tilstandsanalyser. Dette giver dig mulighed for at være proaktiv og beskytte dig mod utilsigtet driftsstop ved at iværksætte nødvendige handlinger, før alvorlige skader/problemer opstår. Dette giver kvalitetsmæssige fordele og selvfølgelig økonomiske besparelser i forhold til fast, periodisk vedligeholdelse.

Brug af sensorer og sensorteknologi giver dig løbende information om indendørs klimaforhold og bygningens brug, som du kan bruge til at vurdere, om tilstanden er god eller dårlig, og om der er en afvigelse, der skal følges op på. Dette bidrager igen til at give dig et bedre grundlag for at prioritere og planlægge vedligeholdelsen.

Hvis lyset er gået, elevatoren er i stå eller ventilationsanlægget ikke fungerer, modtager du en advarsel, før slutbrugerne i bygningen er nødt til at ringe og rapportere det.

Med fuld digital registrering af tilstand ved hjælp af et FM-system kan du registrere dine vurderinger "on-site" og undgå at skulle udføre arbejdet igen på kontoret.

Lettere opfølgning på påkrævede kontroller

Inden for Facility Management handler det ikke kun om en række forskellige opgaver, du skal have styr på til enhver tid, der er også mange ting, der er lovpligtige.

I et FM-system kan du indtaste alle periodiske kontroller og planlagte opgaver med tidsplaner og budgetter. Al relevant korrespondance og alle rapporter, ordrer, aftaler og udførte opgaver arkiveres og systematiseres - så du er på den sikre side, når tilsynsmyndighederne kommer til kontrol.

Virksomheder, der undlader at udarbejde og udføre intern kontrol og ikke kan fremvise dokumentation for dette, risikerer pålæg og bøder.

Konklusion

Digitalisering af ejendomsdrift skaber besparelser og værdi på flere måder:

  • Det forbedrer støtten til driftsopgaver og forbedrer informationen til ledelsen
  • Det giver mulighed for nye og mere effektive måder at samarbejde på
  • Det giver mere fleksible arbejdsmetoder
  • Det hjælper dig med at indsamle data mere effektivt og omdanne dem til handlingsorienterede indsigter
  • Det giver Facility Management mulighed for både at udvikle og dokumentere sin del af virksomhedens samlede værdiskabelse