Bæredygtighedsrapportering
29. november 2022

Bæredygtighedsrapportering – et nyt grundlæggende krav til virksomheden

Både EU og stakeholders kræver, at virksomhederne rapporterer om bæredygtighed på en mere gennemsigtig og troværdig måde end tidligere.


"Pålidelig og opdateret bæredygtighedsrapportering er vigtigere end nogensinde før", siger Hanna Liappis, der er Sustainability & ESG Advisor for Taigawise, der har specialiseret sig i materiality analysis, det vil sige væsentlighedsanalyser jævnfør EU's Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, strategisk bæredygtighed og bæredygtighedsprogrammer, rapportering og kommunikation.

Liappis har næsten 20 års erfaring med CSR ledelse og rådgivning i større virksomheder.

"Forskellige stakeholders er blevet mere og mere interesserede i, hvordan virksomheder arbejder med bæredygtighed i deres drift. Bæredygtighedsrapporten er et dokument, der belyser ambitionsniveauet, og hvordan kravene til bæredygtighed tilgodeses".

Ifølge Liappis er det allerede en forretningsmæssig nødvendighed at drive sin virksomhed på en bæredygtig måde. Det giver ikke længere en særlig konkurrencefordel, men er blevet en eksistensbetingelse.


Det handler alt sammen om data

EU lægger også pres på virksomhederne, især gennem sin bæredygtige finansiering. Ifølge Liappis er målene ambitiøse:

"Nu er det sidste chance for selv at sætte bæredygtighed på ledelsens dagsorden. Masser af regulering er på vej".

Kernen i al bæredygtighedsrapportering er data, som skal være korrekte, pålidelige og af høj kvalitet. Ifølge Liappis er de største udfordringer, virksomheder står over for, netop relateret til dataindsamling og dens kvalitet.

De største udfordringer er knyttet til identifikationen af Scope 3-udledninger, det vil sige emissioner i værdikæden. Især når virksomheden har mange leverandører. Indsamling og evaluering af data af høj kvalitet fra hele forsyningskæden er en kæmpe opgave.

På grund af EU's nye bæredygtighedsrapporteringsdirektiv CSRD skal virksomheder for første gang gennemgå deres drift efter det såkaldte dobbelte væsentlighedsprincip. Det betyder, at virksomheden både skal tage hensyn til virkningerne af egen drift på miljø, mennesker og samfund, samt de risici og muligheder, der følger af forskellige aspekter af bæredygtighed og deres mulige økonomiske effekter på virksomheden.

"Det er fantastisk, for det nye direktiv understreger, at man for første gang skal tage hensyn til begge sider af medaljen, når man ser på bæredygtighed. På denne måde tjener rapporteringen de forskellige stakeholders bedre. Samtidig er det en udfordring og kræver, at hele organisationen involveres i bæredygtighedsrapportering".

Behov for automatisering og kunstig intelligens

Der skal mere automatisering til for at kunne leve op til de skærpede rapporteringskrav.

"Opgaven er for stor og kompleks at udføre manuelt".

Udover automatisering forventer Liappis nye muligheder med kunstig intelligens. I øjeblikket er situationen med hensyn til bæredygtighedsrapportering stærkt polariseret, siger Liappis.

Mens nogle af virksomhederne er erfarne og garvede, er andre først ved at komme godt i gang.

"Mine råd til start-ups er derfor, at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer, at sørg for at involvere andre bredt i organisationen og at forsøge hele tiden at øge sin egen forståelse. Det er bedst at starte nu, og så gå støt fremad, lidt efter lidt, stykke for stykke, roligt og eftertænksomt, inden de nye regler træder i kraft".