Darekon klimarapportering
18. november 2022

DAREKON: Bæredygtighed og lønsomhed går hånd i hånd

Bæredygtighed er en kompleks størrelse. Det kræver både økologiske, sociale, økonomiske og menneskelige hensyn, så vi forhåbentlig kan redde jorden for kommende generationer.


Darekon, der producerer medicinsk udstyr og industriel elektronik, har fabrikker i bl.a. Finland, Polen og Sverige og her arbejder man målrettet på at være en bæredygtig virksomhed:

- Energiforbruget er en stor udfordring og vi har haft succes med at reducere forbruget i produktionen, selv om vi stadig har et stykke arbejde foran os. Mange materialer genbruges i produktionen – næsten alle sammen – og vi har så vidt muligt indarbejdet muligheden for genbrug i vores indkøbspolitik. Affald videresælges og spild minimeres i alle faser af produktionen. Det er også økonomisk bæredygtigt, siger kvalitetschef, Jari Aspegren, Darekon.

- Mange af vores kunder har stærke principper for bæredygtighed og dem lever vi naturligvis op til. Vi forsøger også at informere vores kunder om forskellige valgmuligheder som fx råvarer og produktionsmetoder, og vi samarbejder med vores kunder om at udvikle produkter og produktionsmetoden for at være både bæredygtig og økonomisk rentabel.


Medarbejderne er en central del

For Darekon er medarbejdernes trivsel også en meget vigtig del af en bæredygtighedspolitik:

- Det kommer til udtryk i den måde vi driver vores forretning på. Social bæredygtighed handler blandt andet om ligestilling, retfærdighed og forholdet til det omgivende samfund. Bæredygtighed for medarbejderne betyder, at vi som minimum skal have sikre arbejdspladser og et arbejdsmiljø, der ikke udsætter nogen for sundhedsfarer.

- Vi har forpligtiget os til disse mål. Alt er dokumenteret i vores ledelsessystem, implementeret i alle vores afdelinger og driften i vores fabrikker fungerer på en måde, så man kan se, at medarbejderne lever op til målene, siger kvalitetschef, Jari Aspegren, Darekon.


Læs mere om Darekon

Læs mere om EG Omega