SAF-T rapportering
15. marts 2022

ASPECT 4 Trælast/DIY: SAF-T-rapportering og ny momsindberetning

Ny momsindberetning fra og med 1. januar 2022

Den nye momsangivelse er kodebaseret i stedet for faste felter som tidligere.
Indrapporteringen baseres på regnskabet og er i overensstemmelse med SAF-T-koder og består derfor ikke af så aggregerede poster som i dag.
Rapporteringen sker kun for de poster i regnskabet, hvor der er bevægelser. 
I den nye angivelse skal man også indrapportere en række specifikationer som fx tab på krav, reguleringer, tilbageførsler og hævninger.
Det vil være muligt at komme med kommentarer til momsafgivelsen, således at dette gøres direkte på enkeltposter og ved at bruge forhåndsdefinerede kommentarer.
Momsangivelsen kan fortsat leveres manuelt i Altinn, men på sigt skal indsendelse ske direkte.
 

Ny rapport/nyt grundlag er tilgængeligt i ASPECT4

Ny rapport/nyt grundlag er tilgængeligt i ASPECT4. Det forudsættes, at momskoderne er kortlagt i forhold til SAF-T-standardmomskoder.
Eventuelle specifikationer vises også her.
 

Rapporteringsfrist 10. april

Det er vigtigt at få lavet den nødvendige opsætning, da den første indsendelse, som er 1. termin 2022, har rapporteringsfrist den 10. april 2022.
 
For at sikre at dette fungerer i de forskellige funktioner, er release 7.7 af ASPECT4 påkrævet.
 

SAF-T-rapportering (regnskabsrevision)

SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer, systemleverandører og skattemyndighederne efter anbefaling fra OECD. 
Regnskab (Financial) er et standardformat for udveksling af regnskabsdata.
 
SAF-T har været obligatorisk siden den 1. januar 2020. Fra denne dato skal alle bogføringspligtige kunne fremvise elektronisk bogførte oplysninger i XML-format på anmodning fra skattemyndighederne.
 
1. fase gælder kontospecifikation (hovedbog), kunde- og leverandørspecifikationer, momskoder og nødvendige faste data.
Oversigt over konti skal rapporteres i henhold til SAF-T-standardkontooversigt og -momskoder skal rappor-teres i henhold til SAF-T-standardmomskoder.
SAF-T-filen skal leveres via Altinn.
 

Opsætningen skal fuldføres

SAF-T-rapporten er tilgængelig i ASPECT4, men der er lidt opsætning, som skal udføres, før den kan benyttes.
Det kræver tilknytning af kontooversigt og momskoder til henholdsvis SAF-T-standardkontooversigt og momskoder samt registrering af en del faste data.
Det er vigtigt at bemærke, at SAF-T-rapporteringen kræver et 1:1-forhold mellem hovedbog og regnskab.
Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at ændre posteringer tilbage i tiden.
 
For at sikre at dette fungerer i de forskellige funktioner, er release 7.7 af ASPECT4 påkrævet.
 
Vil du have mere at vide?

 

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om vores produkter og services? Kontakt vores brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Senior Vice President

Britta Bech

Email:  bbech@eg.dk

Sales Director

Christian Brandrup

Tlf:  +45 4012 1627

Email:  chbra@eg.dk