MedCom
01. februar 2022

Nye MedCom-krav til lægepraksissystemerne

MedCom gennemfører hvert år testcamps med nye certificeringskrav, som alle lægepraksissystemer skal leve op til.

Ved den seneste testcamp i efteråret 2021 blev EG Healthcares tre lægesystemer fuldt certificeret - som de første, og vi er glade for, at det kun understreger vores stærke udgangspunkt for at levere løsninger, der opfylder kravene i praksis.

Nyt til forårets certificeringskrav
I forhold til den aktuelle testcamp i marts-april er vi i gang med at tilføje følgende muligheder, som lever op til nye MedCom-krav:

  • Fysioterapihenvisning: Der er tilføjet mulighed for at vælge diagnosekoderne 1O og 2C ved 621 Vederlagsfri fysioterapi uden svært fysisk handicap (progressiv sygdom) med tilhørende fodnote
  • Øfeldt henvisning: På baggrund af fornyet overenskomst mellem Øfeldt Centrene og Danske Regio-ner er der lavet ændringer til Øfeldt henvisningen, blandt andet mulighed for at vedhæfte bilag, tilfø-jelse af strukturerede afkrydsningsfelter vedrørende transport mv.
  • Fodterapihenvisning: Ny version af henvisning til fodterapi samt tidligere ustrukturerede oplysninger fra lægen er erstattet af nye strukturerede afkrydsningsfelter
  • Speciallægehenvisning (afsendelse): FAPS og Danske Regioner er ved at indgå ny aftale, som træder i kraft den 1.10.22. Der er tilføjet en ny henvisningsdiagnose, og to andre henvisningsdiagnoser er blevet omdøbt
  • Speciallægehenvisning (modtagelse): FAPS og Danske Regioner er ved at indgå ny aftale, som træder i kraft den 1.10.22. Der er tilføjet en ny henvisningsdiagnose, to andre henvisningsdiagnoser er blevet omdøbt - og der er lavet en ny version af speciallægehenvisningen