Ny EG Sigma-version beregner CO2 - sammen med prisen
23. juni 2022

Ny EG Sigma-version beregner CO2-aftryk og pris på én gang

- EG Sigma 8 er et af de første kalkulationsprogrammer i verden, der kan beregne byggematerialernes CO2-belastning sammen med prisen, helt fra starten af et byggeri.
Vi skal vænne os til at regne med flere bundlinjer i fremtiden, siger Magnus Therkildsen, udviklingschef i EG.

EG Sigma 8, som den kommende, hurtigere version af kalkulationsprogrammet hedder, understøtter klimaberegninger sammen med den almindelige kalkulation af pris og risiko. Dermed bliver det nu muligt direkte at se konsekvensen af de design- og konstruktionsvalg, man tager, både på økonomi og klima.

En tilhørende EG Sigma app, hvor pris og CO2-aftryk i et planlagt byggeri kan estimeres på én gang bliver lanceret til efteråret.


Regner ud fra materialers livscyklus

- Det er unikt, at entreprenører, rådgivere og arkitekter nu får et værktøj, der kan udregne økonomien og klimaaftrykket fra en bygning på et LCA-grundlag, siger Magnus Therkildsen, udviklingschef i EG Construction, der udvikler EG Sigma 8.

- Det giver et anderledes overblik. Der er stort fokus på klimaet, og allerede næste år skal byggeriet leve op til de kommende klimakrav.

LCA, Life Cycle Assessment, er en vurdering af fulde materialers livscyklus, der heriblandt kan angive et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

Byggeriet står årligt for knap 40 procent af den globale C02-udledning ifølge FN's Miljøorganisation. Omkring 11 procent af udledningen, især inden for nybyggeri, kommer fra den indlejrede CO2 i byggematerialer viser tal fra World Green Bulding Council.
 

Fremtidens byggeri har flere bundlinjer. Derfor bliver multi-bundlinje-beregninger afgørende Magnus Therkildsen, udviklingschef, EG Construction


Nye 2023-krav til klimaregnskab

I 2023 kommer der nye krav om klimaregnskab for nybyggeri, herunder krav om livscyklusvurderinger (LCA). Det betyder, at fremover skal alle nye bygningers miljø- og klimapåvirkning vurderes i forhold til CO2-udledningen per kvadratmeter om året.

- Med den nye version af EG Sigma kan man forsyne de forskellige byggematerialer med deres CO2-belastning, siger udviklingschef Magnus Therkildsen.

- Altså kan beregneren lægge et klimaregnskab oven på tilbudsgivningen.


Fremtiden har flere bundlinjer

- Multi-bundlinje-beregninger er det, der bliver afgørende fremover i byggeriet, siger Magnus Therkildsen og tilføjer:

- Ud over kroner og ører skal vi fx beregne CO2 og forholde os til giftstoffer, der udledes. Det er en ny verden med en klima- og bæredygtighedskonto, vi arbejder med, og den nye EG Sigma-version kan netop regne med flere bundlinjer.
 

Det er ligesom, da vi gik fra CD'er til streaming. EG Sigma 8 sætter nye standarder for byggeri og kalkulation Magnus Therkildsen, udviklingschef, EG Construction


Nye features i EG Sigma 8

- Det er et kvantespring og lidt ligesom, da vi gik fra CD'er til streaming. EG Sigma kommer både til at køre hurtigere til fx estimering af supersygehuse og får en række nye features. Det sætter helt nye standarder inden for byggeri og kalkulation, siger EG-udviklingschefen.

Tidligere har det været både tungt og dyrt for klimakonsulenter at udregne bygningers klimaaftryk.

- EG Sigma kan også udregne CO2-aftryk på bygninger i forhold til andre europæiske standarder inden for udregning af bæredygtigt byggeri. Programmet kan desuden anvende BIM og 3D-modeller til fremskrivninger på bygninger. Blandt andet hvor meget CO2-strøm- og varmeforbruget på en bygning udleder over 50 år. Eller automatisk beregne CO2-aftryk ud fra levetiden på fx de vinduer, man har valgt, fortæller Magnus Therkildsen.

Blandt de nye muligheder i EG Sigma 8 er:

  • LCA (Life Cycle Assessment)
  • GWP (Global Warming Potential)
  • Levetidsomkostninger
  • Integrationer med CO2-datakilder


Et afgørende skridt i kampen mod klimaforandringerne

Udregning af CO2-aftryk sker på samme måde, som man regner tilbud i EG Sigma i dag, hvilket nu bliver muligt i EG Sigma 8. I prisbibliotekerne kategoriseres materialerne, så både prisen og materialernes klimaaftryk kan ses. Beregnerne kan herpå afprøve forskellige prisscenarier - alt efter materialevalg og hvor bæredygtigt, man ønsker at bygge.

Den nye version, EG Sigma 8, forventes klar om kort tid. Senere på året kommer en EG Sigma app, som hjælper med CO2/LCA beregninger i forhold til de nye krav i BR18.

- Appen vil hjælpe med hele CO2- beregningen, integrere med produktdataservere i Europa, have levetidstabeller, lave dokumentation - det hele ud fra en tanke om at få det til at indgå naturligt i arbejdet, der i forvejen udføres, når man kalkulerer.

- EG Sigma er med over 10.000 brugere det mest udbredte estimeringsværktøj i byggebranchen, og vi har store forventninger til, at denne udvikling vil være et afgørende skridt i kampen mod klimaforandringerne, siger Magnus Therkildsen.

Ønsker du at få besked, så snart appen bliver lanceret? Så skriv dig op her