EG WinPLC Overbliksstatus
07. juni 2022

Ny digital løsning fra EG WinPLC til håndtering af multisyge patienter

Lægerne Kanaltorvet oplevede vanskeligheder med at få overblik over patienter med flere kroniske sygdomme. Forløbsplaner og opfølgningsforløb er allerede velbenyttede værktøjer i praksis til håndtering af KOL- og diabetespatienter, men der har været mangel på et digitalt overblik til håndtering af multisyge patienter.

I tæt samarbejde med praktiserende læge Janne Unkerskov og uddannelseslæge Astrid Drivsholm fra Lægerne Kanaltorvet har EG WinPLC udviklet en ny digital løsning: Overbliksstatus. Formålet med værktøjet er at styrke den samlede indsats for patienter med multisygdom.

Lægerne Janne Unkerskov og Astrid Drivsholm har været med til at udvikle og teste det digitale Overbliksstatus, der hjælper lægerne med at overskue multisyge patienters kroniske sygdomme under ét statusværktøj, hvilket gør det nemmere at prioritere indsatsen på tværs af diagnoser.

I løbet af 2020-2021 har praksissen videreudviklet på konceptet ud fra erfaringerne fra pilotprojektet, og man er nu klar til at afprøve konceptet i et multipraksis set-up fra foråret 2022 frem til 2023.

Interesse for projektet

Generelt er der stor interesse for projektet, som allerede er afprøvet i samarbejde med 280 patienter, og der er et ønske om, at det bliver en permanent ordning.

Brugen af Overbliksstatus har også medført konkrete ændringer i praksis. Tidligere blev multisyge patienter indkaldt til årskontrol for hver af deres kroniske sygdomme, men nu bliver patienten i stedet indkaldt til én årlig helhedssamtale om deres kroniske sygdomme. Det er med til at give et grundigt helhedsbillede af patienten, hvor man tager højde for den samlede sygdomsmængde.
 

Vi forsøger at lave en helhedsvurdering af, hvad der er realistisk at opnå for patienten, hvor deres ressourcer er med i ligningen Janne Unkerskov, praktiserende læge, Lægerne Kanaltorvet (Artikel fra Dagens Medicin: 2022)

 
Læs hele artiklen på Dagens Medicin: Årlig samtale med multisyge skaber overblik for både borgere og praktiserende læger. Bemærk, at artiklen kræver abonnement.