MitID
27. juni 2022

EG Healthcare klar til at teste MitID og mit.dk på lægesystemer

De digitale løsninger MitID og mit.dk vil ifølge myndighederne bruges af alle i løbet af 2022. EG Healthcare er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen og lægernes organisationer for at kunne implementere de nye digitale løsninger bedst muligt i lægesystemerne.

- Afløseren til NemID er på vej, og privat er der mange, der har taget MitID i brug. Det kommer nu også i erhvervsregi, siger Michael Frank Christensen, EG Healthcare.

- Udviklingen af MitID har vi fulgt i næsten to år, det har været udskudt flere gange. I EG Healthcare har vi en løbende dialog med Digitaliseringsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen, blandt andet om hvordan vi implementerer MitID nemmest for vores brugere.

Venter på testsystem

- Vi er meget aktive, for at det skal blive så enkelt som muligt fremad. I øjeblikket venter vi på, at et testsystem bliver klar. Så snart det er klar, begynder vi i EG Healthcare at teste på vores løsninger.

- Vi er desuden i dialog med Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS, og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, som vi giver input, fortæller Michael Frank Christensen.

- Herefter kommer en periode, hvor brugerne får mulighed for at skifte over. Det vil vi melde mere ud om senere.

MitID er Danmarks nye digitale ID ifølge mitid.dk, der oplyser, at de sidste NemID-brugere overgår til MitID senest i slutningen af oktober 2022.

Det nye mit.dk til post

- Den nye digitale postløsning, mit.dk, der forventeligt skal afløse e-Boks er også efter forsinkelse kommet i luften. Her venter vi i øjeblikket på, at mit.dk kan understøtte de funktioner, vi har på e-Boks-løsningen, så vores brugere ikke mister funktionalitet ved et skift.

- Vi forventer, at mit.dk vil være klar i løbet af efteråret og glæder os meget til at kunne komme i luften med denne løsning også, siger Michael Frank Christensen, EG Healthcare.