EG Healthcare Sundhedsreform
09. juni 2022

EG bidrager til ny sundhedsreform, der skal øge digitaliseringen

Regeringen har i maj indgået en bred politisk aftale om en ny sundhedsreform. 6,8 millarder kroner er afsat til at styrke det nære sundhedsvæsen. Flere sundhedsdata skal deles på tværs, og EG Healthcare kommer med nye integrationer til lægerne.


Et bedre samarbejde om patientforløb og mere digitalisering er centrale mål i sundhedsreformen.

Læger, sygehuse og kommuner skal arbejde mere smidigt sammen om patienternes behandling, og en vigtig del er bedre deling af patienternes sundhedsinformationer.

Patienter skal i højere grad kunne behandles tæt på deres hjem eller hjemme, til dels via 25 nærhospitaler fordelt over hele landet, som aftalepartierne er enige om at afsætte 4 mia. kroner til at etablere.

Den nye aftale om sundhedsreformen indeholder tiltag for i alt 6,8 mia. kroner over de kommende otte år.

Implementerer nyt, så sundhedsdata kan deles på tværs

Netop delingen af sundhedsdata ser Michael Frank Christensen, EG Healthcare, som et vigtigt grundlag for et stærkere samarbejde i den primære sektor:

- Vi kommer helt klart til at udvikle flere integrationer i EG Healthcares lægesystemer i forhold til reformen, idet vi skal kunne dele mange flere data på tværs af sektorerne.

- Aftaledeling af patientaftaler i Min Læge-appen og på sundhed.dk har vi netop integreret for alle læger.

På samme måde arbejder vi på at implementere flere muligheder for at dele de data, som klinikkerne gerne vil arbejde med og skal kunne håndtere i praksis.

Cave-oplysninger og diagnosekort kan ikke deles nationalt i dag

- Diagnosekort er et eksempel. Her ser vi på mulighederne for at dele data, som vil være til gavn for både patienter og læger. At en patient er diabetiker kan fx være meget relevant at vide for alle, siger Michael Frank Christensen.

- Vi ser også på Cave-oplysninger om lægemidler eller fødevarer, som en patient ikke kan tåle; det kan være allergier, og at patienten eksempelvis ikke kan tåle penicillin. De oplysninger kan ikke deles nationalt i dag.

Smidige sektorovergange

EG Healthcare ønsker at understøtte smidige sektorovergangene både for patienter, læger og andet personale:

- Når man som patient er rundt i det primære sundhedsvæsen på sygehuse, hos læger, hos kommunen osv. er det vigtigt, at vi er med til at gøre det nemt både for de forskellige personalegrupper og for patienterne at få flere sundhedsdata, siger Michael Frank Christensen.

- Det er jo fx uhensigtsmæssigt, at man sidder hos lægen, der registrerer en Cave-oplysning, og at de data ikke kan ses af personalet på sygehuset og omvendt, fx at en patient ikke kan tåle en type medicin. Det er super relevant at kunne tage højde for det i behandlingen. Det skal være enkelt, når man går fra ét sted til et andet og får skrevet informationer ind i journalen.
 

Flere læger i almen praksis

En af målsætningerne i Sundhedsreformen er, at der skal være flere læger i almen praksis, 6.500 flere læger i alt i 2035.

- Næsten en fordobling af antallet af læger i almen- og specialelægepraksis sender et positivt signal om værdien i det nære sundhedsvæsen, siger Michael Frank Christensen.

- Samtidig med at der kommer flere læger, vil der forventeligt også komme flere opgaver til lægerne i almen praksis. Og mere samarbejde med nærhospitalerne. Det er med til at booste behovet for at dele de vigtigste informationer på tværs af sektorer.

- EG Healthcare vil aktivt være med til at præge udviklingen. Vi har et stort ønske om at være med til at understøtte klinikkerne med de nødvendige funktioner - sådan som de gerne vil arbejde med det, siger Michael Frank Christensen, EG Healthcare.