EG Ajour
06. december 2022

Dansk Boligbyg tester digital EG-platform i byggeprojekter

De taler ikke altid samme sprog - byggefolk, rådgivere og entreprenører. Men i byggeprojekter er de afhængige af at kunne kommunikere effektivt for at projekterne kommer i mål til aftalt tid og pris. Dansk Boligbyg, en af Danmarks største entreprenører, tester lige nu om en digital platform fra EG Ajour kan gøre kommunikationen nemmere og optimere hele entreprisen.


- I Dansk Boligbyg har vi oplevet at modtage smarte, værdifulde 3D-modeller, men vi har haft svært ved at få rådgivernes guldkorn 100 procent i spil ude på byggepladserne, siger Bjarke Apollo, digitaliseringsansvarlig hos hoved- og totalentreprenøren Dansk Boligbyg A/S, hvor omsætningen i 2021/22 ramte knap 1,5 mia. kroner.

Et presset marked kræver ekstra stram projektstyring

Dansk Boligbyg afleverer op imod 2000 nye boliger hvert år. Virksomheden oplever, at der er kommet langt mere fokus på IKT, hvor byggefolk og rådgivere kan arbejde med data - blandt andet digitale bygningsmodeller, hvor de hurtigt kan koordinere og lave ændringer. Men Dansk Boligbyg mangler et effektivt it-værktøj i projektstyringen.

Det har et vigtigt økonomisk aspekt, især i et marked, hvor branchen lige nu er udfordret af stigende materialepriser, inflation og en generel usikkerhed om planlagte projekter:

- Det stiller øgede krav til, at vi kan styre vores projekter stramt, fortæller Bjarke Apollo.

Vi vil rigtig gerne, at faggrupperne taler mere og bedre sammen, også rådgivere og potentielt bygherre. Som entreprenører har vi ikke nødvendigvis de værktøjer, som rådgiver har og kommer derfor nogle gange lidt sent ind i processen Bjarke Apollo, digitaliseringsansvarlig, Dansk Boligbyg A/S


- Hvis vi kan få adgang til mængder og data langt tidligere i processen i et livemiljø sammen med vores rådgivere, kan vi træffe beslutninger tidligere og ikke på bagkant.

- Derfor er vi i gang med at teste en digital platform, AjourCollab - om den kan optimere processerne i projekterne.

3D-modeller skal udnyttes på tværs

- Kan vi gøre det bedre og kan det ses på bundlinjen? Det har vi på forhånd en klar forventning om. Derfor har vi som et led i vores digitaliseringsproces besluttet, at vi vil teste, om AjourCollab er løsningen, lyder det fra Dansk Boligbyg.

Testen af EG's digitale platform sker i to pilotprojekter frem til 2024 med evalueringer undervejs.

Vi vil gerne udnytte og validere projektdata noget mere. Og gerne kvalitetssikre og visuelt udnytte 3D-modellerne i en fælles platform Bjarke Apollo, digitaliseringsansvarlig, Dansk Boligbyg A/S


Sådan tester Dansk Boligbyg

- Men vi har brug for 'hybrider', nogle som både forstår byggeriet og den digitale verden. Det gør Ajour System, som vi kender fra et tidligere samarbejde. De er i dag en del af EG.

- Måden vi vil gøre det på, er at få softwareleverandøren til at lytte til os, fremfor at lade et stykke software diktere måden, vi arbejder på. Det er historien bag samarbejdet.

Strategien er at 'modellere det ind' i forretningen, fortæller Bjarke Apollo.

- Uanset hvilken software, vi vælger, er det vigtigste de mennesker, der skal bruge den. Så et væsentligt kriterie er, at det er et værktøj, vores medarbejdere virkelig vil bruge i en travl hverdag, og som konkret kan forbedre både kommunikation og proces.

Overblik for alle

AjourCollab-platformen kan skabe fælles transparens i et projekt:

- Når vi har en fælles platform, hvor vi kan komme ind og følge rådgivernes arbejde tidligere, vil det helt klart styrke samarbejdet, siger Bjarke Apollo og tilføjer:

- I dag har vi svært ved at kvalitetssikre på stort dataniveau, håndtere klassifikationer, BIM og i det hele taget udnytte data. Vi vil også gerne både kvalitetssikre og visuelt udnytte 3D-modellerne i en fælles platform.

Nogle gange kommer vi lidt sent ind i processen og har derfor svært ved at tale om fx detaljer i modellerne.

Sammen kan vi finde ind til kernen i, hvad en god platform er for en entreprenør. Dialogen sætter fokus på åbne standarder som IFC og 3D viewer i AjourCollab Thomas Holm, Senior Product Owner, Ajour System/EG


AjourCollab med ny 3D viewer

AjourCollab giver nem adgang til modeller på nettet og gør det enkelt at arbejde med 3D-modeller og sende data videre til fx LCA-beregning.

Ajour System/EG har lanceret en opdateret version med integreret 3D viewer, som giver en visuel tilgang til arbejdet med mængder og data.

- Den dynamik platformen skaber, nedbryder de barrierer, vi typisk ser mellem design og de fagpersoner, der er afhængige af data fra modellen som mængder og det visuelle overblik. Nu kan fagpersonerne selv udvælge og anvende de specifikke bygningsdele og mængder, som de har  brug fori deres arbejdsproces, siger Thomas Holm fra Ajour System/EG og fortsætter:

- Vi har allerede entreprenører på platformen, og fagpersoner, der arbejder med LCA-kalkulationer deltager nu også og anvender informationerne fra 3D-modellen.

Der er flere nye funktioner, blandt andet har værdilisterne fået farvekoder, så det er nemt at se de bygningsdele, som en bestemt entreprise har ansvaret for.

I en kommende artikel følger vi de erfaringer, som Dansk Boligbygs får ud af at teste AjourCollab.

Fakta om Dansk Boligbygs test af EG's AjourCollab-platform

  • I første pilotprojekt, som vedrører et nybyggeri for en offentlig bygherre, deltager Dansk Boligbygs digitaliseringsansvarlige sammen med en digitaliseringsmedarbejder, en projektchef og en byggeleder. Eksternt deltager en arkitekt/projektleder samt en IKT-leder/arkitekt.
  • I andet pilotprojekt suppleres de deltagende med en IKT-leder fra Dansk Boligbyg samt eksternt med en IKT-leder/ingeniør og eventuelt en projekterende ingeniør.
  • Platformen etableres for Dansk Boligbyg, og alle projektdeltagere forventes at kunne arbejde på platformen for november 2022. Pilotprojekterne løber frem til 2024.