EG Healthcares tre lægeløsninger er fuldt MedCom-certificeret
10. oktober 2021

EG Healthcares tre lægeløsninger er fuldt MedCom-certificeret

I EG Healthcare oplever vi, at nye samarbejdsmuligheder i organisationen skaber stor værdi. Som en følgevirkning af, at vi har samlet tre stærke lægepraksissystemer på markedet; EG Clinea, EG WinPLC og Ganglion, begynder vi at kunne udnytte de mange muligheder, det har åbnet for os.

Fire systemer blev fuldt certificeret i henhold til MedComs krav til lægepraksissystemer på efterårets testcamp. Vi er stolte af, at vi står for tre af de fire systemer, og vi ser det som en understregning af vores stærke udgangspunkt for at udarbejde værdifulde løsninger.

I hver af de tre teams har vi medarbejdere med mange års erfaring. Vi mærker, hvordan erfaringsgrundlaget er vokset, og der er rig mulighed for sparring på tværs. Herved kan vi finde gode løsninger på store, komplekse opgaver, uden det bliver på bekostning af andre vigtige projekter.

Som eksempel er de enkelte teams for EG Clinea og EG WinPLC i gang med at udvikle en ny integration til Sundhedsjournalen for privathospitaler. Her har vi været i stand til at samarbejde omkring opgaven, og tilmed kunne trække på værdifulde erfaringer fra Ganglion-teamet, som allerede har integrationen.

Ligeledes giver det os mulighed for at koncentrere kræfterne om samlede, solide løsninger. I EG WinPLC arbejder vi intenst på at kunne overgå til Patientportalen, der er en online patientplatform, som er udviklet til EG Clinea. Patientportalen samler både booking, medicinfornyelse og e-konsultation i én brugervenlig løsning.


Flere igangværende udviklingsprojekter

For både EG Clinea og EG WinPLC har vi gang i en række spændende udviklingsprojekter. Det gælder projekter defineret pr. lovkrav såvel som egne projekter - begge med fokus på værdiskabelse for vores kunder.

I EG Clinea er vi i gang med udrulning af 21.4 opdateringen, hvor Fælles Medicin Beslutningsstøtte bliver gjort tilgængelig for alle kunder. Derudover forbereder vi os bl.a. på et pilotprojekt i starten af det nye år omkring digitalisering af svangerskabsjournalen. Via et forberedende skema til den gravide, bliver lægen aflastet i udfyldelsen af svangre- og vandrejournalen.

I EG WinPLC har vi et øget fokus på kronikerværktøjer i systemet, og hvordan vi kan skabe en samlet løsning, der kan løfte det stadig stigende pres på primærsektoren med henblik på håndtering af kronikere.
I den forbindelse arbejder vi med at skabe et bedre overblik over patientens forløbsdiagnoser gennem MedCom-projektet Diagnosekortet. Derudover har vi i længere tid arbejdet tæt sammen med Lægerne Kanaltorvet omkring udvikling af et modul til håndtering af multisyge patienter.

I forbindelse med vores ambition om at udvikle et godt kronikerværktøj, som på sigt kan komme alle EG-kunder til gode, er vi meget interesserede i at få indsigt i jeres behov og erfaringer på tværs af systemer. I er velkomne til at sende input til en af de projektansvarlige, Emilie Billenstein, på elobi@eg.dk.