EG Lønservice - den nye ferielov
04. maj 2021

Nye modeller for udbetaling af ferietillæg til medarbejdere med løn under ferie

Medarbejdere, som får løn under ferie, har krav på udbetaling af et ferietillæg svarende til 1% af den ferieberettigede løn i ferieåret. Sådan var det i den gamle ferielov, og sådan er det også i den nye. Med den nye ferielov kan udbetalingen af ferietillæg dog ske på to forskellige måder, og det er dig som arbejdsgiver, der vælger, hvilken af de to udbetalingsmodeller, du vil bruge:

 

1: Udbetaling to gange årligt (maj og august)

Hvis du vil udbetale ferietillægget to gange årligt, skal første del udbetales med lønnen for maj. Denne del er for optjeningsperioden 1. september – 31. maj – det vil altså sige for 9 måneder.

Anden del skal udbetales med lønnen i august og optjeningsperioden er her de resterende tre måneder – juni, juli og august.

På lønlisten registrerer du lønart 8920 på medarbejderen. Du skal ikke udfylde antal, sats eller beløb. Systemet beregner selv 1% af den ferieberettigede løn for den pågældende periode.

Fordelene ved udbetaling to gange om året er, at du præcist ved, hvornår du skal udbetale til medarbejderne, og lønsystemet sørger for beregningen.

 

2: Udbetaling løbende i takt med afholdelse af ferie

Hvis du vælger denne model, skal du udbetale ferietillægget løbende til medarbejderen, i takt med at ferien afholdes. Her er du selv nødt til at beregne ferietillægget pr. dag og registrere på lønart 8920, antal dage, samt beløb pr. dag i sats.

Fordelene ved løbende udbetaling kan være, at du kun udbetaler det ferietillæg, som medarbejderne har krav på, og at du dermed ikke har udlæg. Dine medarbejdere kan samtidig have glæde af at få udbetalt ferietillægget løbende, især hvis de holder en del af ferien i vinterhalvåret.

Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig som altid mere end velkommen til at ringe ind til os i Lønservice, så hjælper vi dig bedst muligt på vej.