Diagnosekortet klar i WinPLC
01. juni 2021

Diagnosekortet klar i EG WinPLC

Nyt spændende pilotprojekt

Vi glæder os over, at vi nu har sendt første betaversion af Diagnosekortet ud til tre pilotklinikker. Det er PLO og DSAM, som i samarbejde med MedCom har igangsat dette spændende projekt i almen praksis.

Diagnosekortet afstemmes i dialog med patienten, og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v. Planen er, at Diagnosekortet på sigt skal deles på tværs af sundhedssektoren.

Vores fokus er at skabe en værdifuld forankring af modulet i WinPLC, så Diagnosekortet understøtter et effektivt arbejde med patienter med forløbsdiagnoser (tidl. omtalt som kroniske diagnoser). Fx bliver det muligt at knytte op til to behandlere til en forløbsdiagnose, og i patientoverblikket tilføjes en oversigt over de aktuelle forløbsdiagnoser med oplysninger, der kan understøtte vurdering af patienten.

Læs mere om projektet