ASPECT4 Timber: 5 softwarerobotter er klar til at løfte din forretning
04. juni 2021

ASPECT4 Trælast/DIY: 5 softwarerobotter er klar til at løfte din forretning

ASPECT4 har konstrueret fem softwarerobotter, der kan automatisere rutineopgaver som at rydde op, oprette varer og ændre priser. Robotterne bidrager direkte til forretningen og inspirerer samtidig til, hvordan du kan bruge Robotics Process Automation (RPA) i hverdagen. Du kan lære at bygge robotterne selv.

I ASPECT4 Trælast/DIY har vi udarbejdet fem robotter, og vi distribuerer dem som en samlet pakke med tilhørende hjælp. Fælles for alle fem er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i vores nye ASPECT4 Robotics-værktøj, der blev introduceret med Release 7. De fem robotter fungerer både som fem konkrete løsninger, der kan bidrage direkte til jeres forretning - og som inspiration til, hvad I kan med det nye værktøj.

Med softwarerobotter er det slut med en masse trivielle opgaver og spildtid. I stedet kan medarbejdere frigøres til andre opgaver. Vi præsenterer her de fem robotter.

To af robotterne er specielt til

 • Tilbudsoprydning
 • Ændring af priser

Tre robotter, der opretter

 • Varer fra leverandørmaster
 • Kundesæraftaler
 • ASPECT4 brugere i ASPECT4 Workflow Management


Robotten rydder op i gamle tilbud

Med Tilbudsoprydning får I en softwarerobot, der kan rydde op i gamle tilbud. Oprydning af tilbud har indtil nu været en udpræget manuel proces, men I kan nu høste fordele med en helt eller delvist automatiseret løsning.

Tilbudsoprydning giver jer:

 • En helt eller delvist automatiseret løsning til sletning af tilbud
 • Tilpasset udvælgelse af tilbud, der skal slettes med egen årsagskode
 • Højere datakvalitet og lettere søgning, da gamle irrelevante tilbud slettes

Robotten leveres med en tilhørende Query og en Event. Løsningen, der nemt kan tilpasses jeres forretning, leveres altså med:

 • En ASPECT4 robot, som kan slette tilbud
 • En Query, som finder de tilbud, I ønsker slettet
 • En Event, som binder querien og robotten sammen

Querien danner udgangspunkt for oprydningen, da det er de tilbud, som den finder, der slettes. Som standard udvælges tilbud, der er over to år gamle, men det kan tilpasses. Man kan tilføje yderligere segmentering, så oprydning af tilbud til fx private og professionelle kunder har forskellige frister for oprydning.


Med en Query som baggrund for oprydningen, opnår I høj fleksibilitet i forhold til måden, I vil afvikle det på. I kan tilpasse udvælgelsen af tilbud, ligesom det giver mulighed for, at tilbudsoprydningen køres fuldt automatiseret via Jobrobotten (applikation 0160) eller som en kørsel, der sættes i gang af en bruger via en Query applikation.

Ændring af priser

Denne robot giver jer en nem måde at ændre pris på en vare og mulighed for masseændring af priser via indlæsning af Excel-ark.

Via 'Vedligehold priser' (applikation 7150) tilpasser robotten 'Salgspris leveret lager' på en vare. Denne robot er oplagt at kalde med udgangspunkt i et Excel-ark.

Robotten ændrer specifikt prisen 'Salgspris leveret lager', og for at den kan inkorporeres direkte i forretningen, kræver det selvfølgelig, at man benytter den prissætningsmetode.

Hvis I bruger en anden prissætning i ASPECT4, kan I hurtigt selv oprette en robot, der ændrer felterne og ligeledes tilknytte en Excel-indlæsning og opnå samme gevinster som med standardrobotten.

Oprettelse af varer fra leverandørmaster

Robotten til oprettelse af varer baseret på leverandørmaster giver en lettere måde at oprette varerne på. Desuden giver den mulighed for masseoprettelse af varer fra leverandørmasteren via indlæsning af Excel-ark.

Oprettelse af varer sker ofte fra leverandørmasteren, hvis varen findes her, da I på den måde kan overføre varen ind i ASPECT4 med tilhørende stamdata.

Denne robot går specifikt ind i applikation 'Vare, overfør fra leverandørmaster' (applikation 7176), vælger masternummer, finder varen og overfører den inklusive alle de oplysninger, I normalt manuelt skal tage stilling til.

Der er forudsætninger, der skal være på plads, for at robotten kan køre hele flowet igennem. Først og fremmest skal varen være at finde i den pågældende leverandørdatabase. Derudover skal varen have et kendt leverandør-ID, der kun er tilknyttet en leverandør.

Oprettelse af kundesæraftaler

Oprettelse af kundesæraftaler er en handling, der gøres i stor stil. Denne robot gør det nemt at oprette en kundesæraftale og gør det i en struktureret og ensartet proces.

Robotten går ind i 'Kundeaftale, vedligehold' (applikation 7121) og opretter på en kundesæraftale på et kundenummer med valgfri gyldighedsperiode og sætter en pris i feltet 'Salgspris leveret lager'. Med denne robot kan spares masser af tid på at oprette kundespecifikke priser.

Robotten her tager ikke højde for, om I benytter andre priser end 'Salgspris leveret lager'. Det kan også være, at I benytter index eller kampagner, som ikke er inkluderet i denne robot. Hvis det er tilfældet, kan I selvfølgelig selv oprette jeres egen robot med det.

Robotterne til både pris-, vareoprettelse- og kundesæraftaler giver jer fordelene:

 • Automatiserer manuelle processer
 • Giver hurtigere oprettelse sammenlignet med manuel indtastning
 • Minimerer fejlindtastninger - robotten indtaster aldrig forkert


Oprettelse af bruger i ASPECT4 Workflow Management

Denne robot kan med udgangspunkt i en ASPECT4 bruger oprettet i 'Vedligehold autorisationer' (applikation 0110), oprette samme bruger i ASPECT4 Workflow Management i applikationen 'Personer' (applikation 0h02). Robotten opretter blot brugeren i workflow som almindelig bruger uden at tildele brugeren nogen særlig rolle, afdeling, persongruppe eller autorisationer. Det eneste, robotten skal bruge som input, er en ASPECT4 bruger, og herefter kan robotten hjælpe med at:

 • Automatisere oprettelse af workflow-brugere
 • Minimere dobbeltindtastning
 • Sikre en struktureret og ensartet proces omkring oprettelse af workflow-personer
 • Oprette en ASPECT4 bruger i workflow med et klik

Robotten opretter ASPECT4 brugeren under samme navn i workflow, som vi anbefaler. Dog tager robotten ikke højde for, om personen skal tilknyttes en rolle, afdeling, persongruppe eller skal tildeles specielle autorisationer. Ønsker I dette, skal I udbygge robotten med det.

Opret brugeren med ét klik

En af de ting, I kan opnå med denne robot er at udstille den som en applikation og oprette et Stepping Stone-link. Man kan ved markering af en bruger i 'Vedligehold autorisationer' (applikation 0110) trykke på en knap og derved få oprettet brugeren i ASPECT4 Workflow management som bruger, blot med det ene klik.

I kan få dem i dag

Alle fem robotter har vi pakketeret, og de leveres til alle versioner af Release 7.

Kontakt gerne Simon Iversen på simiv@eg.dk eller +45 7220 7911, så aftaler vi nærmere.

Lær at lave robotter

Hvis ønsker at få indblik i alle mulighederne i ASPECT4 Robotics - og selv blive i stand til at lave robotter, foreslår vi en uddannelsesdag, hvor Simon kommer og giver jer en god start med værktøjet.

På en uddannelsesdag vil der både være traditionel tavleundervisning, demoer og opgaver. Når dagen slutter, vil I selv have konstrueret flere robotter. Ring og hør mere.