A-data
28. januar 2021

Hurtigere end vi havde håbet

– Flere kloge hoveder, der kan lave løsninger. Det er et ønskescenarie, at vi nu er flere til at tænke forbedringerne ind i systemerne. Det vil komme alle brugere til gode, siger Tom Søndergaard Pedersen, der er udviklingschef og i spidsen for det nye fælles team, der arbejder med at sammensmelte de bedste moduler fra WinPLC og EG Clinea.

– Strategien er helt klart, at vi skal opnå synergier ved at forbedre. Forfine og genbruge de gode moduler, siger Tom Søndergaard Pedersen og tilføjer:

– Det er rigtig positivt, at vi fra efteråret og til nu er kommet så langt. Det er meget hurtigere, end vi havde turdet håbe på.
 

Fire synergi-eksempler

Kongstanken er videreudvikling af komponenter, der løfter begge lægesystemer. Men også at videreudvikle moduler på tværs af samtlige systemer, EG Healthcare leverer:

– Det giver stor værdi i løsningerne, at vi er blevet flere udviklere. Det ser vi nu, hvor vi arbejder konkret med at skabe en fælles backend funktionalitet, der i princippet kan understøtte samtlige EG Healthcare-systemer, det vil sige både behandler- og lægepraksissystemer og lægevagtsystemet.

– Allerede nu har vi fire gode udviklingseksempler; FMK, genoptræningsplaner, patientportal og Softphone, fortæller Tom Søndergaard Pedersen.
 

FMK i lægevagten

FMK vil inden længe kunne anvendes i lægevagtsystemet. Et godt eksempel på den måde, vi gerne vil opnå synergier på, siger udviklingschefen.
A-Datas FMK-modul fungerer i dag i WinPLC og i tandlægesystemet TDJournal. Modulet kan med en relativ mindre ændring blive FMK-modulet i lægevagtsystemet.

– Det betyder, at vi kan ‘nøjes’ med at modernisere medicinmodulet et sted og samtidig, hvis alt går vel, at FMK-modulet er så ens i systemerne, at vi kan nøjes med at blive certificeret én gang. Det ligger endnu ikke fast, men vores ønske er at bruge det samme modul flere steder - til glæde for brugere af flere systemer, forklarer Tom Søndergaard Pedersen.
 

Fælles synergi i genoptræningsplaner

– Der er et centralt krav om at lave genoptræningsplaner, derfor skaber vi fælles indberetningsside til WinPLC og EG Clinea. Igen en synergieffekt, fordi vi har kompetencerne til at lave en løsning, der kan levere data til begge systemer. Vi skulle gerne blive certificeret på dette i februar 2021.
 

Fælles patientportal

Et tredje udviklingsprojekt er en fælles patientportal. Især for WinPLC er der et ønske om en mere moderne patientportal i stedet for de to løsninger til e-konsultation og aftaler. EG Clinea har en ret ny portal, som kan udvikles til en fælles portal. Planen er, at portalen trinvist er rullet ud til WinPLC-kunder i løbet af 2021.Udviklingschefen nævner desuden Softphone:
– Sidste og fjerde eksempel på det, vi gerne vil, er Softphone, den digitale telefonløsning, som understøttes i begge systemer. Den virker allerede nu.
 

Mange års domæneviden

– Vi kommer ikke til at migrere et produkt over i et andet. Casen er i stedet, at vi fremad får de bedste komponenter med til en fælles platform, siger Tom Søndergaard Pedersen.

– Fra MedCom, styrelser osv. kommer der konstante krav og standarder, fx nye EDI-standarder. Det kræver udviklingsmuskler løbende at omsætte dem, men samlet har vi nu styrken, fordi vi er blevet flere udviklere med mange års healthcare domæneviden.