16. februar 2021

Vigtigt om ferie efter den nye ferielov

Vi ved, at mange af jer har været udfordret i forhold til at forstå beregningen og værdien af feriedage efter den nye ferielov. Heldigvis er EG's lønsystem nu sat op, så det varetager de komplekse beregninger.

Hvis du gerne vil sætte dig mere ind i beregningen og værdien af feriedage, giver vi her en forklaring med to eksempler. Men blot som en advarsel inden du læser videre: Det er lidt nørdet...

For timelønnede medarbejdere

En timelønnet medarbejder opsparer 2,08 feriedage og 12,5 % i feriepenge pr. måned.

Det kan være komplekst at beregne værdien af en feriedag for en timelønnet, da antal timer og dermed også lønnen kan variere måned for måned.

Værdien af en feriedag for en timelønnet medarbejder beregner vi ved at dividere de optjente (og endnu ikke udbetalte) feriepenge med antal restferiedage. Man skal være bevidst om, at der kun kan afholdes hele feriedage.

Eksempel 1

En timelønnet medarbejder starter i arbejde den 1. september og har 150 timer til en løn på 200 kr. pr. time denne måned, dvs. en løn på 30.000 kr. (150x200). 

Heraf beregnes der 3.750 kr. til feriepenge (12,5 % af 30.000), som er opsparing for september måned.

I oktober har den timelønnede medarbejder 100 timer af en løn på til 200 kr. pr. time, som svarer til en løn på 20.000 kr. (100x200). 
Heraf beregnes der 2.500 kr. til feriepenge (12,5% af 20.000), som så er medarbejderens opsparede feriepenge for oktober.

Nu vil medarbejderen gerne holde ferie:

Ferie i oktober

Medarbejderen vil holde ferie i oktober. Da medarbejderen har optjent 2,08 feriedag fra september måned, har medarbejderen 2 hele feriedage, som kan bruges i oktober måned.

Værdien af en feriedag er derfor de opsparede feriepenge (3.750 kr.) divideret med 2,08 feriedag, det vil sige 1.802,88 kr. Ved at holde 2 feriedage i oktober, kan medarbejderen derfor få 3.605,77 kr. udbetalt af sin samlede opsparing (1.802,88 kr. x 2 feriedage).
Dette giver en rest på 0,08 feriedag og 144,23 kr. i feriepenge, som overgår til de efterfølgende måneder.


Efterfølgende ferie i november

Samme medarbejder ønsker igen at holde ferie i november måned.

Da medarbejderen har optjent 2,08 nye feriedage i oktober måned samt har 0,8 feriedag tilovers fra september måned, har medarbejderen nu 2,16 feriedage. Det vil sige, at også i november har medarbejderen mulighed for at holde 2 hele feriedage.

Medarbejderen havde optjent 2.500 kr. i feriepenge i oktober, og dette beløb lægges sammen med de overskydende 144,23 kr. Det betyder, at værdien af en feriedag i november derfor er 1.271,30 kr. (2.644,23 kr./2,08 feriedage).

Ved at holde 2 feriedage i november kan medarbejderen derfor få 2.542,40 kr. udbetalt i november af sit samlede antal feriepenge (1.271,30 kr. x 2 feriedage). Derefter overgår der 0,16 feriedage samt 101,80 kr. i feriepenge til de efterfølgende måneder.


Eksempel 2

Ønsker medarbejderen kun at holde ferie i november, skal det samlede antal feriepenge fra september og oktober lægges sammen samt det samlede antal feriedage.

Det vil sige, at medarbejderen har 6.250 kr. stående i feriepenge (3.750 kr. + 2.500 kr.) og 4,16 feriedage (2,08 x 2 feriedage), altså 4 hele dage at holde ferie for i november.

Værdien af en feriedag i november vil dermed være 1.502 kr. (6250 kr./4,16 feriedage). Ved afholdelse af de 4 feriedage kan medarbejderen derfor få 6.009,60 kr. udbetalt i november af sin samlede opsparing af feriepenge (1.502 kr. x 4 feriedag).

Der overgår derfor 0,16 feriedag samt 240,40 kr. i feriepenge til de efterfølgende måneder.


For funktionærer 

En funktionæransat opsparer også 2,08 feriedage pr. måned og holder ferie med løn.

Hvis medarbejderen afholder ferie uden ret til betaling, fradrages 4,8 pct. af månedslønnen for hver feriedag. Det er ikke så væsentligt, hvad værdien af en enkelt feriedag er, når man er funktionær.


Hvis funktionæren fratræder

Fratræder medarbejderen sit job bliver værdien dog relevant, da vi skal beregne feriegodtgørelse for de optjente feriedage. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af den løn, hvor feriedagene er optjent.

Når vi har beregnet, skal vi indberette og indbetale pengene til FerieKonto. Det gør vi senest den sidste hverdag i fratrædelsesmåneden. Det er derfor, at vi i nogle måneder beder om, at I klarmelder løn én dag tidligere end normalt, hvis I har fratrådte funktionærer.