Lønservice - den nye ferielov
16. februar 2021

Vigtigt om elevers ferie efter den nye ferielov

Vi ved, at mange af jer har været udfordret i forhold til at forstå beregningen og værdien af feriedage efter den nye ferielov. Heldigvis er EG's lønsystem sat op, så det varetager de komplekse beregninger.

Vi vil løbende forsøge at informere og vejlede, når vi fornemmer, at I har mange spørgsmål til bestemte områder inden for ferieregistrering og udbetaling. Der vil jo i sagens natur gå noget tid, før vi alle sammen føler os rutinerede og kan håndtere de nye regler uden at være i tvivl.
Tøv derfor ikke med at kontakte os - vi er her for at hjælpe.

Netop nu har vi valgt at sætte fokus på elevers ferie efter, at vi har fået en del spørgsmål fra jer om reglerne.

I den nye ferielov har elever ret til 25 dages betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, når han eller hun er startet i jobbet. Ferien tildeles med det samme og skal altså ikke optjenes først. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår eleven er startet i sin uddannelsesaftale!

  • Hvis eleven er startet mellem den 1. juli - 1. september, har eleven ret til 25 feriedage med løn i det ferieår, der starter den 1. september
  • Det samme gælder, hvis eleven er startet mellem den 2. september - 31. oktober, dvs. ret til 25 dages betalt ferie i det ferieår, der startede den 1. september
  • Hvis eleven derimod er startet mellem den 1. november og den 30. juni, har eleven kun ret til 15 dages betalt hovedferie samt yderligere 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder lukket før hovedferieperioden, eksempelvis mellem jul og nytår, eller i påsken

Det betyder med andre ord, at I som arbejdsgivere skal være opmærksomme på elevens startdato, når I udbetaler løn under ferie. Elever skal have, hvad de er berettiget til, men I behøver ikke betale for ferie, som de ikke skal have betaling for.
Husk også, at hvis eleven har optjent ferie i tidligere job, skal han/hun bruge de optjente feriepenge derfra, før I skal betale løn.

Beregning af feriepenge

Alle medarbejdere opsparer iflg. Ferieloven 2,08 feriedage og 12,5% i feriepenge pr. måned. Det kan være komplekst at beregne værdien af en feriedag for en timelønnet, da antal timer og dermed også lønnen kan variere fra periode til periode.

Værdien af en feriedag for en timelønnet medarbejder beregner vi ved at dividere de optjente (og endnu ikke udbetalte) feriepenge med antal restferiedage. Opsparede dage tilskrives ved hver lønkørsel. EGs lønsystem tilskriver i hele og halve dage i hver lønperiode, fordi vi afrunder decimaler.

Når en medarbejder anmoder om ferie via Feriepengeinfo, vil der i nogle situationer være forskel på det beløb, der fremgår i EG Lønservice og det beløb, som fremkommer på den anmodning, I modtager. Forskellen kan vi ikke undgå, så vi håndterer det ved at rette beløbet i Lønservice.

Lige nu skal I skrive til os, når beløbene er forskellige, så vi kan rette det inden vi kører lønnen. Vi er lige på trapperne med en løsning, så I selv kan skrive det rigtige beløb i lønlisten.