EG Lønservice - support
16. februar 2021

Sådan hjælper vi bedst i EG Lønservice

Hvordan kan EG Lønservice supportere jer optimalt?

En gang imellem er det godt at samle op på, hvad det egentlig er, vi leverer i den lønservice-pakke, vi har aftalt med jer. Med andre ord: Hvad kan I forvente af service fra os i EG Lønservice.

Mange af jer har vi kendt som kunder gennem mange år, og det glæder os, at vi kan fastholde en god relation til jer, når vi jævnligt er i kontakt enten på telefon eller via mail.

Vi samler på langvarige kundeforhold og er rigtig glade for alle de positive tilkendegivelser, vi får fra jer, når vi kan hjælpe med at løse et problem, svare på spørgsmål og måske give jer lidt ekstra tid til at klarmelde lønnen, når I er presset på tid. Vi synes, at vi gør en stor indsats for, at I fortsat har lyst til at samarbejde med EG Lønservice.

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I har input til noget, vi kan gøre endnu bedre.

En del af jer er kommet til som kunder i de seneste år og mange på anbefaling fra andre eller fra jeres arbejdsgiverorganisation. Dét er vi stolte af.

Vi adskiller os især fra andre lønbureauer på to områder:

 • Vi er specialister i løn til håndværkere og installatører
 • Vi har indgående kendskab til overenskomsterne hos DI Dansk Byggeri, Danske Malermestre og TEKNIQ (EL og VVS)


Det får du i lønservice-pakken

I lønservicepakken er følgende indeholdt uden ekstra omkostninger:

 • Kvalitetskontrol af lønsedler, både maskinelt og manuelt, vi kontrollerer bl.a.:
  • Er timetallet korrekt ud fra norm
  • Er satserne, tillæg og fradrag rigtige
  • Skal der eventuelt rettes skattedage
 • Manuel kontrol af nyoprettede medarbejdere
 • Indberetning og indbetaling af lønmodtagers A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, arbejdsmarkedspension og privat pension
 • Udveksling af skatteoplysninger
 • Beregning og indberetning af feriepenge på fratrådte elever og funktionærer
 • Styr på offentlige satser, som fx sygesats, kørsel, G-dage mv.
 • Styr på trinskifte for elever
 • Indberetning af statistikoplysninger til DA og Danmarks Statistik
 • Telefonsupport af erfarne lønkonsulenter med kort ventetid alle hverdage
 • Vejledninger, satsark, informationsskrivelser mv. i lønsystemet

Udover alt dette kan du tilmelde dig en reminder-service på SMS eller mail, så du husker at indberette løn til tiden. Skulle du mod forventning blive forsinket, kan du være sikker på, at vi ringer og minder dig om det - vi giver dig også gerne lidt ekstra tid, hvis du er blevet forsinket til kl. 12.00.


Hvordan med afstemning?

Vi oplever ind imellem, at I gerne vil have vores hjælp til, hvordan I afstemmer de forskellige lønposter og får dem bogført. Det er dog et område, som vores kompetencer i supporten ikke omfatter, og som derfor heller ikke er en del af lønservicepakken.

Vi har lagt nogle forskellige vejledninger i den tilknyttede Dropbox, som måske kan hjælpe dig, og ellers må vi henvise dig til at søge hjælp hos din revisor. I lønsystemet finder du også en masse opgørelser, udskrifter og lister, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal opsætte din kontoplan samt foretage bogføring og afstemning af lønposterne.

Finder du en fejl, når du afstemmer, må du selvfølgelig bare kontakte os, så finder vi ud af at få det rettet til.