To gode tips
16. februar 2021

Få tre gode tip | EG Lønservice

Tip 1: Brug Dropbox - her finder du mange gode svar

Vejledningerne i EG Lønservice ligger i Dropbox. Dropbox kan ikke længere åbnes via Explorer-browseren. Derfor anbefaler vi, at du åbner Eglon med en anden browser, fx Edge eller Google Chrome.
Hvis du bruger genvej til Eglon via EG's sagssystem, kan du få en vejledning til at 'komme rigtigt ind'. Kontakt os, vi sender gerne vejledningen til dig.


Tip 2: Feriepenge og feriedage: Hvordan er det nu?

  • Medarbejderen skal altid anmode på Feriepengeinfo, FØR du registrerer og udbetaler feriepenge
  • Brug Lønart 8939, når du registrerer ferie til de timelønnede.
  • Brug Lønart 8949, når det er ferie til elever og funktionærer
  • Systemet viser ferie i hele og halve dage, da der rundes op og ned på decimalerne.

Tip 3: Kender du alle de forskellige lister, som du kan finde i Lønservice?

Gå i menupunkt Udskrifter og vælg Faste lister. Her finder du 30 forskellige lister, der kan vise forskellige data fra lønsystemet. Vi kan blandt andet anbefale listen Saldo for Udvalgte Lønarter. I den kan du vælge perioden og den/de lønarter, du søger information om. Så får du en let overskuelig oversigt både på medarbejderniveau og totalt.