16. februar 2021

Få tre gode tip | EG lønservice

Tip 1: Brug Dropbox - her finder du mange gode svar

Vejledningerne i EG Lønservice ligger i Dropbox. Dropbox kan ikke længere åbnes via Explorer-browseren. Derfor anbefaler vi, at du åbner Eglon med en anden browser, fx Edge eller Google Chrome. Hvis du bruger genvej til Eglon via EG's sagssystem, kan du få en vejledning til at 'komme rigtigt ind'. Kontakt os, vi sender gerne vejledningen til dig.

Tip 2: Feriepenge og feriedage: Hvordan er det nu?

  • Medarbejderen skal altid anmode på Feriepengeinfo, FØR du registrerer og udbetaler feriepenge
  • Systemet tæller ferie i hele dage, da det kun er muligt at afholde ferie i hele dage
  • Brug Lønart 8939 på den nye ferie ved timelønnede
  • Brug Lønart 8949, når det er ferie til elever og funktionærer

Tip 3: Lister der giver overblik

Kender du alle de forskellige lister, som du kan finde i Lønservice? Gå i menupunkt Udskrifter, og vælg Faste lister. Her finder du 30 forskellige lister, der kan vise forskellige data fra lønsystemet.

Vi kan bl.a. anbefale listen Saldo for Udvalgte Lønarter. I den kan du vælge perioden og den/de lønarter, som du søger information om. Så får du en let overskuelig oversigt, både på medarbejderniveau og totalt.