abm
09. oktober 2020

Regionerne er blevet mere professionelle på lønområdet

Regionerne kom til verden i 2007 uden at være nødt til at starte fra scratch. Med sig i bagagen havde medarbejderne mange års erfaring fra amterne med at køre løn for mange medarbejdere med vidt forskellige overenskomster.

Alligevel er regionerne i de seneste år blevet stadigt mere professionelle i deres tilgang til arbejdet med løn- og vagtplaner. Det mærker Senior Key Account Manager Anders Tuff, der følger regionerne tæt og sidder med, når EG svarer på regionernes udbud på deres løn- og vagtplansystemer.

Tre faktorer driver udviklingen

Han mener, at den øgede grad af professionalisme er drevet af tre faktorer:

- Hvis man ser udviklingstendenserne inden for den regionale lønadministration, er der især tre faktorer, der har drevet udviklingen; det er økonomien, organisationen og den digitale understøttelse.

Den økonomiske udvikling i det offentlige og specielt udgiftseksplosionen på sundhedsområdet, har medført et konstant krav om effektiviseringer og optimeringer af driften i regionerne siger Anders Tuff.

Regionerne havde fra starten et godt udgangspunkt med store centrale og professionelle lønenheder, der gradvist har flyttet sig mod en mere decentral struktur, hvor afdelinger og større enheder var lønansvarlige.

- I dag ser vi, at regionerne i stigende grad fokuserer på en langt mere kompleks hybridform, hvor den enkelte medarbejder og afdelingsleder får en langt større rolle i forbindelse med datafangst og med en stærk central lønafdelingen, som leverer ekspertviden, knuser problemer og opstiller data til beslutningsstøtte, siger Anders Tuff.

Skærpede krav til systemer og funktionalitet

Den øgede grad af professionalisme skinner tydligt igennem i regionernes udbudsmateriale, hvor kravene til både systemer og funktionalitet bliver mere og mere skarpe.

- Regionernes holdning til lønadministration er først og fremmest kendetegnet ved, at de er blevet meget mere bevidste om, hvordan kravet til økonomien og ønskerne til organiseringen af arbejdet, skal understøttes digitalt.

Et godt eksempel er foruden løn også vagtplanlægning, som er et af de tungeste lønbærende systemer der skal integreres med.

- Vagtplanlægning er gået fra at være en rutinepræget administrativ opgave til en strategisk opgave, som understøtter regionernes opgave med at udnytte ressourcerne optimalt, håndtere effektiv og retfærdig planlægning samt beslutningsstøtte med afsæt i aktivitetsbaseret planlægning. Det fremgår tydeligt af såvel mindstekrav som ønsker til vores løsninger, forklarer Anders Tuff.

Øget professionalisme gør opgaven sjovere

For Anders Tuff ser det kun ud til at udviklingen gør én vej: mod en endnu større professionalisme i regionerne, når det kommer til løn- og vagtplansystemer.

- Vi ser i stigende grad en tendens til, at lønadministrationen placeres i udviklingsorienterede administrations- og kompetencecentre, og det udfører naturligvis også leverandører som EG, der skal være på stikkerne for at matche regionerne, siger Anders Tiff og peger på, at behovet for nytænkning er uændret, fordi regionerne også i fremtiden skal kunne løse deres opgaver bedre og billigere, siger Anders Tuff.

Her er den klassiske struktur med adskilte afdelinger til fx økonomi, regnskab, løn og teknik ikke nødvendigvis hensigtsmæssig, Sammenlægninger af administrative enheder på nye måder skaber også basis for nye løsninger. Trenden er, at opbygge og fastholde en central kompetence og samtidig placere de praktiske opgaver, hvor det giver god mening.

Det stiller store krav til at lønsystemet både understøtter central og decentral lønadministration og ikke mindst formår at involvere medarbejderen, så de selv indberetter løndata via lønportaler, Apps og lignende.

- Der er ingen tvivl om at den regionale lønadministration er på vej ind i en spændende udvikling, hvor man kan se, at opfattelsen af hvor lønkontoret ligger rent fysisk vil blive mere diffus, fordi alle medarbejdere i realiteten bliver ansvarlig for indberetning og kontrol af de helt grundlæggende data.

De data som indhentes skal gemmes sikkert men også bringes i anvendelse i forbindelse med fx dataanalyser, budgetsimuleringer og dialogen i ledelsen og mellem ledelse og medarbejdere og det er en de centrale roller for de regionale lønkontorer fremadrettet, siger Senior Key Account Manager Anders Tuff, EG Public Sales.