12. oktober 2020

EG ClinicCare: Nyt dokumentationsmodul begejstrer

- Det er blevet fleksibelt, overskueligt og nemt at finde rundt i. Nu er alt samlet på en klient. Sikke en forskel i forhold til gamle dage, hvor man skrev noter ved siden af, siger psykolog Mariann Krogh, der har været med til at udvikle dokumentationsmodulet, som er et helt nyt modul til journaler i kliniksystemet EG ClinicCare.

- Mange af mine skabeloner er blevet brugt, og det har været en supergod proces, fortæller Mariann Krogh, der har ydernummer og egen praksis i Odense. Mariann Krogh er cand. psych, aut. og godkendt specialist i psykoterapi og psykotraumatologi af Psykolognævnet.

EG ClinicCare er det mest populære kliniksystem til psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter og fodterapeuter herhjemme. Det nyudviklede dokumentationsmodul i systemet vil komme alle faggrupperne til gode, når modulet bliver rullet helt ud i løbet året.

Tilpasset sammen med brugerne

Dokumentationsmodulet afløser tidligere journalmoduler i EG ClinicCare web-system. I foråret 2020 blev repræsentanter fra faggrupperne inviteret til at være med i EG ClinicCare-udviklingen for at sikre, at skabelonerne i modulet har det indhold, som de enkelte behandlere har brug for i hverdagen.

- Jeg kom med forslag, især ud fra at jeg har arbejdet med mit eget system i forhold til akkreditering, da jeg lige er blevet akkrediteret, fortæller Mariann Krogh.

Efterfølgende er dokumentationsmodulet først taget i brug af psykologerne, blandt andet af Mariann Krogh.

Hvad kalder man tingene?

- I udviklingen har vi været meget opmærksomme på, hvad de enkelte funktioner skal hedde, og hvad de forskellige skabeloner skal indeholde, så det giver mening og er nemt at arbejde med for alle faggrupper, siger Mariann Krogh og fortsætter:

- Korte tjeklister, hvor du fx hurtigt kan svare ja/nej og punkter, hvor du bare kan vælge ’i let grad, ’i nogen grad’ eller ’i svær grad’. Mit første kriterie var, at det skal tage så kort tid som muligt, for vi har mange administrative opgaver, som vi jo ikke får løn for. Du kan vælge mellem lange og korte tjeklister.

- Programmet er blevet meget fleksibelt i og med, at du kan vælge til og fra, som du vil. Dokumentationsmodulet gør mange ting nemmere og sparer tid.

Sikrer at du lever op til krav

- Den store forskel er, at du slipper for selv at skulle huske det hele - som du ellers skal, hvis du fx skriver i et Word-dokument. Når jeg bruger skabelonerne og går igennem alle, så sikrer de, at jeg får alt med og lever op til det hele. Det letter mit arbejde, også i forhold til akkrediteringskrav, som lige nu fylder meget for os psykologer.

Mariann Krogh er i sin praksis for nylig blevet akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Alle privatpraktiserende psykologer med ydernummer skal efter 1. januar 2020 være akkrediteret og leve op til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Fungerer som en huskeseddel

- Det er dejligt med skabelonerne. De fungerer som en huskeseddel, siger Mariann Krogh og giver eksempler:

- Ude til venstre står overskriften, fx 'Samtykke' og dernæst får du en boks, hvor du kan hente samtykke til et startbrev, til tredjepart eller andet. Eller en overskrift med 'Socialt' og derunder får du 'bolig' og 'arbejde', så du bliver husket på, hvad det er, du skal sørge for at have med. Det samme gælder information til klienten om klagevejledning, og når du skal skrive en status eller en erklæring. Der er mange detaljer, og det gode er, at du selv kan rette felter mv. til.

Du kan være til stede

- Dokumentationsmodulet hjælper mig samtidig med noget af det allervigtigste: at være til stede og skabe en god kontakt til klienterne. Det administrative fylder mindre. Jeg oplever, at det fx er helt upassende og grænseoverskridende for klienter, når du i første session skal lægge ud med at stille et helt batteri af spørgsmål om alkoholvaner mv. Spørgsmål og informationer, som akkrediteringen kræver, at vi informerer klienten om, forklarer Mariann Krogh.

- Men det undgår du med det nye modul, der giver bedre mulighed for at starte med at lytte til det, klienten har på hjerte, og du kan lettere håndtere det administrative henover de første sessioner.

Alt er samlet på klienten

- Nyt er, at jeg kan lægge filer ind, så alt er samlet på klienten. Det giver overblik, siger Mariann Krogh og tilføjer:

- Når jeg har klienter over flere år, hvor jeg skriver en del journalmæssigt, er det en stor fordel at kunne samle det et sted. Jeg laver desuden tests og udredninger i sager for Forsvaret og Politiet, og det er smart, at jeg lige kan scanne materialet og få det med ind på klienten.

- Selvfølgelig tager det tid at sætte sig ind i alle de funktioner, der er, men det opvejes af fordelene, siger Mariann Krogh, der også fortæller, at hun har glæde af printerfunktionen:

- Jeg bruger print ved blandt andet sygesikringsklienter, hvor man fra kommuner jævnligt bliver bedt om at lave en bestemt status eller efterfølgende en erklæring. Det er en hjælp at printe mine noter ud og derudfra lave det dokument, der skal sendes. Ved supervision er det også smart, at jeg kan printe og tage materialet med. Praktiske ting, der hjælper i mit arbejde.

- Jeg kan høre på mine kolleger, at der er flere nu, der gerne vil have systemet, fordi EG ClinicCare lever op til de krav, der er til os i dag, siger Mariann Krogh.

Få mere info om dokumentationsmodulet

Du kan se eller gense EG ClinicCare webinar om modulet. Få svar på hvorfor vi har lavet modulet om, hvorfor det hedder dokumentationsmodulet og se, hvordan du laver de indstillinger, der er vigtige for dig.

Se webinaret her https://eg.adobeconnect.com/pgb7ta76t5do/

Læs også: EG ClinicCare: Nyt dokumentationsmodul og flere 2020-nyheder