guld
17. juli 2020

Guld og grønne skove er ingen modsætning

Offentlige myndigheder og virksomheder investerer hvert år store beløb i it-projekter for at understøtte deres strategi og drift optimalt.

Projekterne er ikke længere bare teknologiprojekter, men i stigende grad forretnings- eller forandringsprojekter, der bidrager aktivt til at skabe kvalitet og til at øge produktiviteten og effektiviteten. Derfor stiger kravet om målbare forbedringer også tilsvarende. Heldigvis er det muligt at få både guld og grønne skove, det vil sige mere for færre penge.

Desværre er det kun en meget lille andel af de offentlige virksomheder, der tager konsekvensen af it-projekternes betydning og arbejder målrettet med gevinstrealisering. Det er en udfordring, mener senior projektleder Erik S. Andersen, SekkelundAndersen Consulting.

- Uden dette arbejde vil et it-projekt forblive en omkostning med fokus på leverancer, tidsplaner og økonomi snarere end på, hvilken værdi it-projektet potentielt kan bidrage med.

Bruger virksomheden i den indledende fase derimod tilstrækkelig tid på at forankre projektet forretningsmæssigt, sikre et stærkt styringsgrundlag og definere rammerne for opfølgning, øges sandsynligheden for at høste de ønskede gevinster markant, mener Erik S. Andersen.

Ingen succes uden synlig ledelse

Organisationens – og især ledelsens – beslutning om tilgangen til projektet er desuden altafgørende.

Det skal være klart for alle, om der er tale om et teknologidrevet, procesdrevet eller forretningsdrevet projekt. Dels sikrer det den fælles forståelse af projektet, dels gør det det nemmere at formulere klare målsætninger og forventede gevinster.

- Udfordringen for de fleste offentlige virksomheder og organisationer er derfor i bund og grund at tilrettelægge et forløb, der sikrer fokus på de forretningsmæssige gevinster og den værdi, projektet skal levere, fastslår senior projektleder Erik S. Andersen, SekkelundAndersen Consulting.

Download whitepaper

Læs mere om, hvordan man kan sikre, at gevinsten af de offentlige it-investeringer realiseres. Download EG's gratis whitepaper Gevinstrealisering i offentlige it-projekter.

Download gratis whitepaper: IT-vejen til den grønne omstilling