EG A/S - En af Skandinaviens største softwarevirksomheder
22. januar 2020

EG handler på Datatilsynets kritik

Datatilsynet har på baggrund af en anmeldelse fra Herning Kommune rejst alvorlig kritik af EG for at anvende supportsystemet, ServiceNow, uden en klar aftale med kommunen og ØS Indsigt Ejerkredsen.

Datatilsynets afgørelse vedrører alene 3.partssystemet ServiceNow, som EG bruger til behandling af kundernes supportsager og således ingen af EGs egne applikationer.

I Datatilsynets afgørelse bliver det påtalt, at EG benytter ServiceNow som støttesystem i support-funktionen uden, at de er nævnt som underdatabehandler i aftalen med Herning Kommune og ØS Indsigt Ejerkredsen.

EG og ØS Indsigts ejerkreds er efterfølgende blevet enige om en ny instruks, der skal indarbejdes i databehandleraftalen. 

På baggrund af Datatilsynets kritik er EG i gang med at opdatere alle sin databehandleraftale for at sikre, at de er fuldt opdaterede.

ServiceNow bruges til at håndtere de supportsager EG modtager fra kunderne og indeholder kun de data, som er relateret til de enkelte supportsager. Alle data vedrørende supportsagerne opbevares på servere i Amsterdam og London, lige som ServiceNow overholder alle gældende love og regler for håndtering af persondata.

Datatilsynet har vurderet, at det ikke med sikkerhed kan lægges til grund, at der ikke sker en overførsel af oplysninger til tredjeland, hvis ServiceNows medarbejdere fra fx Australien eller USA har adgang til at implementere patches eller sikkerhedsopdateringer i ServiceNow platformen.

EG har derfor en igangværende dialog med ServiceNow om mulighederne for, at deres systemopdateringer kun håndteres af medarbejdere placeret i EU.

EG tager Datatilsynets afgørelse til efterretning og noterer sig, at Datatilsynet betragter sagen som afsluttet.

EG tager nu en dialog med berørte kunder om opdatering af databehandleraftaler baseret på datatilsynets bemærkninger.

Hele afgørelsen kan læses på Datatilsynets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst:

Direktør Søren Wolstrup, EG
Data, Risk & Compliance
Telefon: +45 7260 2132
E-mail sowol@eg.dk