Læger har fået stærkere digital stemme
10. december 2020

Praksislægernes styrkede digitale profil giver genvalg til formand

Den genvalgte formand for Primærsektorens Leverandørforum, Michael Frank Christensen, EG Healthcare, er stolt over medlemmernes tillid og lover at bruge sine kræfter på at fremme den digitale udvikling til gavn for borgerne og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af en digital indberetning af corona-bivirkninger for de danske praktiserende læger er en af de fælles it-opgaver, der er lykkedes i Michael Frank Christensens første to år som formand for PL, Primærsektorens Leverandørforum. Det skyldes et stærkt samarbejde og et mere proaktivt PL ifølge formanden, der netop er genvalgt frem til 2023.

- It-integrationen til en corona-bivirkningsservice for alle praktiserende læger herhjemme er et eksempel på, at it-leverandørsamarbejdet på tværs i sundhedssektoren bærer frugt, siger Michael Frank Christensen, der per 1. januar er genvalgt som formand for Primærsektorens Leverandørforum, PL.
PL er sammenslutningen af it-systemleverandører til alment praktiserende læger, speciallæger og andre behandlere i den primære sundhedssektor.

- Samtlige almen praksisser herhjemme er fra slutningen af januar 2021 klar til at indberette mulige bivirkninger, når corona-vaccinationerne går i gang. Med løsningen kommer lægerne til at spare tid på indberetning, op til en tredjedel af den tid, de normalt bruger på at indberette. Det er vigtigt i en tid, hvor der bliver pres på, fortæller Michael Frank Christensen.
It-integrationen til bivirkningsservicen er udviklet på opfordring fra PLO, Praktiserende Lægers Organisation og Lægemiddelstyrelsen.

- Det er fantastisk for både PLO, deres medlemmer og for hele samfundet, at vi er kommet i mål. Det har været en stor opgave på få måneder, men det gode samarbejde på tværs i primærsektoren har gjort, at vi kunne lykkes med det, siger Michael Frank Christensen.

Nyt samarbejde med FAPS

- PL spiller en vigtig rolle i digitaliseringsudviklingen i praksissektoren. I samarbejdet med PLSP, Primærsektorens Leverandør Service Platform, oplever jeg, at vi har en fælles motor og er gode til sammen at koble os på løsninger, siger Michael Frank Christensen.

Formanden fortæller, at arbejdet i PL i løbet af året også er udvidet med et nyt samarbejde med FAPS, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, og at dialogen er styrket med KiAP, Kvalitet i Almen Praksis.

Michael Frank Christensen fremhæver desuden det positive samarbejde med PLO, som han sætter stor pris på. Det er gensidigt fra PLO's side:

- PLO har udbygget samarbejdet, et resultat af en god og målrettet dialog med alle i PL-forum. En ny overenskomst for almen praksis står for døren, og hver leverandør skal levere flere løsninger. Samtidig stiger behovet og efterspørgsel efter fælles løsninger på tværs af lægesystemerne, og ikke mindst i den situation er det vigtigt og nødvendigt med den gode, konstruktive dialog, siger Martin Bagger Brandt, chefkonsulent i PLO.

Ser flere fælles snitflader

- I PL ser vi flere eksempler på, hvor vigtig den kollegiale dialog er. Vi begynder at se mere fælles på mulighederne, når vi konkret er sammen om at løse it-opgaver. Snitfladerne bliver flere og flere, fx FMK, Fælles Medicinkort og DDV, Det Danske Vaccinationsregister. Derfor vil det kun være en fordel, hvis vi på tværs kan justere blandt andet opdateringer i faste rul hvert år på de løsninger, vi har i drift. Det er et arbejde, vi er begyndt på og en af mine prioriteter, fordi det kan være med til at effektivisere, siger Michael Frank Christensen og tilføjer:

- Jeg oplever, at vi i PL har flyttet os. PL er blevet mere proaktivt, og vi er blevet bedre i stand til selv at udføre opgaver og at være en drivkraft.

Klar til ny overenskomst

Michael Frank Christensen ønsker at udbygge det tværkollegiale udviklingsarbejde endnu mere, herunder det igangværende arbejde med at gøre almen praksis digital:

- Vi lever i en tid, hvor der kommer nye projekter og krav hele tiden. Blandt andet ny overenskomst fra april 2021, og der skal vi være klar til at it-understøtte en masse opgaver. Derudover er der kommet spændende løsninger ud af arbejdet med at gøre almen praksis digital, og det skal fortsætte, siger Michael Frank Christensen.

- Min Læge appen, der er unik i Danmark, er endnu et eksempel på, at vi står sammen og løser vigtige it-opgaver. Her har vi i PL været med sammen med fx PLO og Sundhedsministeriet om at skabe en app, hvor borgeren har én app til alle læger og både kan kommunikere med sin læge og booke tider. Appen blev hurtigt udvidet til også at vise coronasvar.

Om PL de næste to år frem siger Michael Frank Christensen, der udover formandsskabet også er vice president i EG Healthcare:

- Vi skal bygge videre på det, vi har i gang. De omkring 3.400 almene lægepraksisser skal fylde endnu mere i digitaliseringsudviklingen, og en større del af praksislægernes arbejde skal være understøttet af it. Vi er godt på vej og viser, at vi kan løse vigtige sundheds-it-opgaver i fællesskab. Jeg vil love, at mine kræfter bliver brugt på at fremme den digitale udvikling til gavn for borgerne og det nære sundhedsvæsen.