Nyt dokumentationsmodul og flere 2020 nyheder
22. april 2020

EG ClinicCare: Nyt dokumentationsmodul og flere 2020-nyheder

Vi løfter sløret en lille smule for, hvilke planer vi har for at udvikle EG ClinicCare. Allerede i år arbejder vi med at udvikle en stribe funktioner. En af nyhederne er et nyt modul til journaler.
 

Nyt modul afløser journalmoduler

Lige nu arbejder vi i udviklingsafdelingen på et nyt dokumentationsmodul, som i første omgang bliver frigivet til psykologer. Modulet skal være en afløser for de forskellige journalmoduler, der i dag findes i EG ClinicCare web og vil blive indlejret i systemet. Derfor skal man ikke længere have et særskilt modul installeret.
Det vil i første omgang ikke berøre jer, der bruger Windows eller SQL.

Vi forventer, at det nye dokumentationsmodul vil give en række fordele:

 • Ny brugergrænseflade med tydelig visning af hvilken borger, det handler om
 • Nem og enkel tilgang til at lave notater og tilknytte filer
 • Kan anvendes både i web og på tablet
 • Fuld historik på hver notattype
 • Stavekontrol
 • Nye skabeloner
 • Mulighed for selv at definere egne skabeloner eller redigere eksisterende
 • Fraser
 • Ny grafisk visning af krop og fødder
 • PDF-print af hele journalen
 • Fjerne problemer med SL-journalen og arkivering af notater eller filer
 • Fjerne problemer hos jer, der bruger journalmodulet direkte i ClinicCare

SilverLight vil udgå, og det betyder, at nogle kunder ikke kan få deres computer opgraderet, når Silver-Light ikke længere understøttes. Derfor arbejder vi på en erstatning for SilverLight.

Fremadrettet bliver det muligt at printe hele dokumentationsmodulet i forhold til aktindsigt.
 

Egne skabeloner

I det nye dokumentationsmodul vil du kunne lave dine egne skabeloner. EG ClinicCare vil komme med forslag til skabeloner. Hvis du ønsker at ændre dem, vil det være muligt at tage en kopi af dem og dernæst tilføje eller fjerne felter alt efter hvilke labels og felter, du ønsker.

Du vil også selv kunne bestemme typer af skabeloner, og er der skabeloner, du ikke vil bruge, vil du blot kunne inaktivere dem, så de ikke længere er synlige.
 

Vil du være med til at udvikle det nye modul?

Vores plan inden Corona-krisen var, at invitere jer brugere fra de forskellige faggrupper til deltage i møder, hvor vi vurderer det nye modul, og hvilke forbedringer, der vil være hensigtsmæssige.

De møder ønsker vi fortsat at holde, men som situationen ser ud, bliver det formodentlig via Skype eller Teams i stedet for fysiske møder.

Vi sætter en begrænsning på 12 deltagere til møderne, det vil sige max. tre deltagere fra hver faggruppe. Hvis du gerne vil være med og melder dig til opgaven, forventer vi, at du deltager i 3-4 møder, som vi holder løbende. Her kan du være med til at vurdere det, der bliver udviklet undervejs - og være med til at sikre, at nye skabeloner har det indhold, I har brug for som faggruppe.

Til disse 'stormøder' deltager fra EG:

 • Henrik Reenberg (salg)
 • Martin Falslund (support)
 • Tina Holt (support)
 • Lene Kvist (produkt og udvikling)
 • Tom Søndergaard Pedersen (manager for udvikling).


 Der vil desuden være behov for, at de tre deltagere fra hver faggruppe arbejder sammen om skabelonindhold for deres respektive faggruppe. Lene Kvist fra EG ClinicCare deltager i faggruppemøderne for at støtte arbejdet. Der vil være 2-3 faggruppemøder.

Hvis du har lyst til at deltage i udviklingsprocessen, er du meget velkommen til at kontakte os i support på mailen support.cliniccare@eg.dk - inden d. 1. maj 2020. Vi glæder os til at høre fra dig.
 

Nyt modul først til psykologer

Det nye dokumentationsmodul vil efter planen være klar til levering inden sommerferien for psykologer. Først efter sommerferien vil den grafiske del med visning være på plads i forhold til fodterapeuter, kiropraktorer og fysioterapeuter. Fraser vil også først blive udviklet efter sommerferien.
 

Flere nyheder i 2020

I løbet af året har vi planer om flere nyheder i EG ClinicCare, og øvrige udviklingsopgaver i 2020 vil være:

 • Udvikling af et nyt sikkerhedsmodul og ændring af loginprocessen med tovejs-identifikation. Sikkerhedsopgaver ligger i forlængelse af journalmodulet i forhold til at bygge hele ClinicCare om til web
 • Ændringer i forhold til netbetaling
 • Sikker e-mail
 • Udvidelse af MedCom-korrespondance
 • Ændringer af MedCom-henvisninger, da der skiftes til en anden leverandør (MultiMed skiftes ud med CGI)
 • Snitflade til behandlingsbooking fra forsikringsselskaber

Sideløbende med de nye udviklingsaktiviteter arbejder vi også på at forbedre det nuværende journalmodul i SilverLight for at gøre modulet mere stabilt, end det er nu.

Vi er næsten ved at være i mål med første udgave af en ny måde at gemme notaterne på, og vi håber, at vi snart kan få den nye udgave på ude hos jer, som bruger Web.