Ældrekonference 2019
10. september 2019

Slå bro over den digitale generationskløft

Flere ældre, knappe ressourcer, større ønske om selvhjulpethed og et mere digitalt samfund er en voldsom cocktail, der stiller store krav til politikere og ledelsen på ældreområdet.

Derfor deltager EG på KL's Ældrekonference i Kolding den 17. september 2019, hvor temaet er "Det gode ældreliv".

- Der er ingen tvivl om, at den digitale transformation af den offentlige sektor både kan gavne og marginalisere grupper af ældre medborgere, mener Executive Product Manager, Jakob Svejgaard, EG:

- De ældre, som kan selv, og som udnytter de teknologiske muligheder, hvad enten det er robotstøvsugere eller sikkert videokald frem for hjemmebesøg, kan opleve en mere tryg alderdom, hvor de kan realisere ønsket om, at blive i eget hjem længst muligt.

Den store fordel her er, at det sikrer personalet mere tid til at yde de svageste ældre den nære kontakt og nødvendige omsorg, da de kan bruge mindre tid på de teknologisk stærke ældre.

Omvendt er der altså også en gruppe borgere, der får sværere ved at klare sig selv, enten fordi de ikke forstår de nye medier og muligheder, eller fordi de har svært ved at betjene løsningerne.

Derfor er det afgørende, at vi får styrket dialogen mellem det offentlige, både ledelse og medarbejdere, de ældre, som skal profitere fra de digitale løsninger og ikke mindst it-leverandørerne, der skal levere løsninger, der kan understøtte det gode ældreliv, mener Executive Product Manager, Jakob Svejgaard, EG.

Læs mere: EG Sensum Shareplan hjælper med at løse hverdagens udfordringer på plejehjem sikkert, hurtigt og med fokus på fagligheden 

 

Løsningerne findes

Han advarer dog samtidig mod at betragte den digitale generationskløft som en uoverstigelig hindring.

- Vi ved jo fx fra Socialforskningsinstituttets rapport fra 2014, at ældre over 74 bruger it betydeligt mindre end resten af danskerne. Til gengæld er holdningen til at bruge it til den digitale kontakt med de offentlige myndigheder generel positiv blandt de ældre.

Dog ser størstedelen det som en ulempe, at de med den digitale kontakt mister den personlige kontakt til det offentlige, siger Jakob Svejgaard:

- Derfor tror jeg, at det offentlige - og vi som it-leverandører - har en fælles opgave med at implementere kendte og udvikle nye løsninger, der ikke kun har til formål at erstatte varme hænder med iPads.

Vi skal kunne levere løsninger, der er lette, sikre, hurtige at bruge og som understøtter fagligheden, så vi skaber en tillid blandt de ældre og deres pårørende til, at de digitale løsninger er med til at inkludere fremfor at ekskludere de ældre fra livet omkring dem, siger Executive Product Manager, Jakob Svejgaard, EG.

Læs mere: EG KRAP sætter det ressourcefokuserede arbejde i system


Mød EG på Ældrekonferencen 2019

Med årets konference har KL forsøgt at ramme bredt og håber på at kunne give et overblik over den mangfoldighed, der er på ældreområdet, og hvordan vi - ved at tænke i et større og bredere perspektiv - kan give flest ældre det liv, de er berettiget til. 

Du finder EG's konsulenter og eksperter på ældreområdet, Jette Hejlskov og Klaus Dyhre på Stand 1, hvor de blandt vil demonstrere vores EG Shareplan løsning, sikkert videokald mm.