EG Global Compact 2019
11. oktober 2019

EG bakker op bag UN Global Compact

EG bakker aktivt op bag UN Global Compact, der består af 10 principper for ansvarlig virksomhedsledelse.

Det fremgår af EG's årsrapport til FN Global Compact, "Communication on Progress 2019", der beskriver hvordan virksomheden har arbejdet med de ti principper for ansvarlig virksomhedsførelse i forhold til menneskerettigheder, lønmodtagerforhold, miljø og anti-korruption.

Øget fokus på de 17 verdensmål

I år har EG desuden valgt at matche kravene til god virksomhedsledelse med intentionerne i FN's 17 Verdensmål, forklarer CEO Mikkel Bardram, EG:

- Vi står i en situation, hvor alle gode kræfter skal løfte de udfordringer, verden står over for. Med kravet om, at Danmark inden 2030 skal reducere sin samlede CO2 udledning med 70 %, er vi alle nødt til at gøre en ekstra indsats, siger Mikkel Bardram:

- Derfor har vi i årets rapport valgt at gøre vores arbejde med Global Compact og de 17 Verdensmål mere tydeligt ved at identificere 25 indsatser, som vi vil fokusere på i det kommende år. Det er indsatser, som alle understøtter arbejdet med de 17 verdensmål og dermed gavner EG som virksomhed, EG's medarbejdere og samfundet som helhed.

Dialog om CSR-indsatsen

I det kommende år vil EG desuden invitere til en dialog med medarbejderne om, hvordan man sammen kan arbejde henimod at blive en endnu mere bæredygtig og socialt ansvarlig virksomhed.

- EG skal som en ansvarlig virksomhed agere på en måde, der understøtter en mere bæredygtig udvikling med respekt for de økonomiske krav, der er til os som virksomhed. For virkelig at rykke på den grønne dagsorden vil vi gerne involvere medarbejderne mere.

Derfor vil vi i 2020 invitere medarbejderne til en dialog om, hvordan vi sammen kan reducere vores forbrug og den samlede udledning af CO2. Hvor kan vi spare på el, strøm og vand? Hvordan kan vi gøre indkøb mere grønne? Kan vi vælge mere miljøvenlige måder at transportere os rundt på?

Der er mange spørgsmål og muligheder, men vi er nødt til at tage dialogen, hvis vi skal leve op til omverdenens krav og forventninger, siger CEO Mikkel Bardram, EG, som opfordrer andre virksomheder til at gøre det samme:

- Jo flere virksomheder, der tilslutter sig Global Compact og arbejder aktivt med FN's 17 verdensmål, jo større chance er der for, at vi samlet set når de mål, som vi er forpligtiget til af hensyn til nuværende og kommende generationer.

De ti Global Compact-principper

 • Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelseområde; og
 • Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 • Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og
 • Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og
 • Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og
 • Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold
 • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og
 • Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
 • Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier
 • Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Global Compact og de 17 verdensmål

FN’s Global Compact’s mission er at mobilisere en global bevægelse af virksomheder og aktører for at skabe en bedre verden.

For at opnå dette mål støtter organisationen virksomheder i: 

 • At arbejde ansvarligt ved at forpligte sig til at arbejde aktivt med 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
 • Arbejde strategisk for at fremme bredere sociale og miljømæssige målsætninger såsom FN’s Verdensmål også kaldet the Sustainable Development Goals (SDG).

 Læs mere: EG's Communication og Progress 2019