Ferielov Morgenbriefing
19. november 2019

Ny ferielov var et hit til håndværker-morgenbriefing i Faaborg

Den nye ferielov er et populært emne på morgenbriefingen i Faaborg en tidlig onsdag morgen, hvor 15 mestre og lønbogholdere fra lokale håndværksvirksomheder er mødt op. For selv om den nye ferielov først rigtigt træder i kraft i 2020, gælder overgangsreglerne allerede, og derfor skal virksomhederne nu "indefryse" ansattes optjente ferie i de 12 måneder, som indefrysningsperioden varer.

- Hvad er samtidighedsferie? Hvor meget af det nye gælder nu?
- Jeg har en ansat, der går på pension – skal nogle af hans feriepenge så indefryses? Og hvad med sygeferiepenge?

Spørgsmålene fyger igennem det fyldte lokale på Restaurant Klinten i Faaborg, og de engagerede deltagere noterer ivrigt, når Finn Sørensen, der er ekspert i løn og manager fra EG Lønservice, svarer på spørgsmålene i et vist tempo.

Vi er på et af EG Lønservice’ gratis morgenseminarer, denne gang i Faaborg, lige ned til vandet. Men deltagerne, som især kommer fra tømrer-, VVS- og installatørfirmaer, har ikke tid til at nyde udsigten til det smukke sydfynske øhav, når det handler om den nye ferielov, hvor overgangsordningen allerede er trådt i kraft. For løn og overenskomster er ikke bare ligetil. Der er mange detaljer at holde styr på, selv for de garvede bogholdere, som er med.

Finn Sørensen har sammensat et program frem til kl. 12, der er tæt pakket med informationer og sidste nyt om løn og overenskomsterne under Dansk Byggeri, Danske Malermestre og TEKNIQ.

"Nu er det nu! Derfor er det godt at få opfrisket reglerne. Jeg får mange spørgsmål om feriepenge fra vores timelønnede tømrere, som jeg skal svare på" Tove, lønbogholder i et tømrerfirma


Overgangsordning gælder nu
Den nye ferielov er et højaktuelt emne, og det er især spørgsmålene om indefrysning af feriepenge som gælder alle, tidsfrister og sygeferiepenge, der er på tapetet. Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, men en overgangsordning gælder fra 1. september 2019, og det betyder, at de feriepenge, som håndværksmestrenes ansatte optjener nu og frem til den nye ferielov skal tilbageholdes eller indefryses, som det hedder.

Nyt er også, at de perioder, hvor ansatte optjener og afholder ferie bliver synkroniseret, sådan at ferieåret fra 2020 går fra 1. september 2020 til 31. august året efter - og at de ansatte fremover kan holde ferie løbende med, at de optjener ferie. Det kalder man samtidighedsferie.

- Kommer ferietillægget i indefrysningsperioden til udbetaling?
- Nej, kommer det hurtigt og bestemt fra Finn Sørensen, og de andre deltagere trækker på smilebåndet, for Finn Sørensen har svarene. Han giver flere tip, for der er tidsfrister, deltagerne skal være opmærksomme på for fx ikke at komme til at udbetale feriepenge dobbelt. Der er også tip om, hvordan man håndterer, at elever skifter løntrin og om udbetaling, renter og beskatning af feriepengene.

En ny feriefond
Den nye ferielov kræver, at håndværksmestrene som arbejdsgivere skal vælge, om de vil indbetale medarbejdernes indefrosne feriepenge til en ny feriefond, der kan administrere pengene eller om de selv vil forvalte de indefrosne feriepenge i firmaet. Det kan have betydning i forhold til firmaets likviditet, og Finn Sørensen nævner, at man derfor bør overveje det nøje og gerne tage sin revisor med på råd.

Lokale håndværkere kommer igen
Blandt deltagerne er både firmaer, der har EG Lønservice som lønbureau og firmaer, som har andre lønsystemer. Morgenbriefingerne er for alle, det er nemlig ikke et krav for at deltage, at man har EG Lønservice. En af dem, der er mødt op, er Jacob Larsen fra H.& M. Larsen A/S Tømrer & Snedker på Langeland med 60 ansatte.

- Jeg har et andet lønsystem end EG’s, og jeg synes, det er rigtig godt, at man kan komme og få sidste nyt. Det med bagatelgrænsen var fx ikke med sidst. Og det er fint, at vi får overskuelige plancher med hjem, som vi kan vise i firmaet. Det giver et bedre overblik. Karin her, der laver løn hos os, er vant til at arbejde med EG Lønservice, fortæller Jacob Larsen.

- Ja, jeg har lavet løn i mange år, og vi har begge været til en af de her morgenbriefinger før. Men jeg kommer igen, for der er mange vigtige oplysninger, supplerer Karin Christiansen, der arbejder med løn hos både tømrerfirmaet H.&M. Larsen og entreprenørfirmaet Alf Jensen A/S.

Oversigter med styr på alle frister
På mødet får deltagerne flere oversigter med hjem til kontoret, blandt andet med alle deadlines for overgangen til de nye regler. Deltagerne får overblik over optjeningsperioder for feriepenge, skæringsdatoer mv. for både timelønnede, funktionærer og elever, så man som lønbogholder er ajour med diverse frister i forhold til den nye ferielov.

- Så vær meget opmærksomme på frister og på at få svaret på mails fra feriefonden. Og sørg for, at jeres lønsystem bliver opdateret til de nye ferieregler, ligesom EG Lønservice er det, siger Finn Sørensen til sidst og afslutter sit indlæg.

Klokken har allerede passeret 12, og de deltagere, der kan nå det, slutter af med frokosten, der er en del af arrangementet, på restaurantens terrasse. Der er endelig tid til at nyde udsigten, hvor færgen til Lyø og Avernakø stille glider forbi ude på vandet, mens Finn Sørensen når at svare på de allersidste spørgsmål, inden morgenbriefingen er forbi denne onsdag i Faaborg.

5 ting du skal vide om den nye ferielov

1. Overgangsordningen gælder nu: Ansattes feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses

2. Som arbejdsgiver kan du vælge, om du vil indbetale indefrosne feriepenge til en ny feriefond eller selv forvalte feriepenge i firmaet

3. Timelønnede modtager fortsat feriegodtgørelse, der uændret beregnes med 12,5 % af lønnen

4. For jer, som beholder feriepengene i virksomheden, vil det fremover være bruttoferiepenge som opspares, og beskatningen sker først ved udbetalingen af feriepengene

5. Der indføres kontrol med om medarbejderen rent faktisk afholder sin ferie


Læs mere om EG Lønservice her