Frank Kragelund
15. november 2019

EG vil hele byggebranchen med nyt opkøb

EG har købt softwarevirksomheden CalWin A/S, der i mere end 20 år har været markedsleder herhjemme med branchesoftware til installationsbranchen. Hvilken betydning får den satsning? Det kan du læse i interviewet med Frank Kragelund Hansen, der er Manager for EG's division Byg & Installation.

- Vi ser byggebranchen som en af hjørnestenene i vores forretning. Med købet af CalWin A/S ønsker vi at styrke vores position i forhold til den samlede byggebranche, siger Frank Kragelund Hansen, Manager i EG Byg & Installation.

- Vi har længe været på udkig efter opkøb i det her segment, og vi kan nu sige, at vi understøtter alle de vigtigste brancher med intelligente softwareløsninger i byggeprocessen. Det er en helt bevidst strategi, for vi vil hele branchen i EG, og visionen er at gøre vores kunder til de bedste inden for deres brancher, fortæller Frank Kragelund Hansen.

Han mener, at EG's satsning giver god mening, både fordi løsningerne matcher hinanden og giver potentiale for at udvikle nyt, der skaber værdi for kunderne.

- CalWin er stærk på kalkulations- og styringssystemer til vvs og el, og EG er i forvejen især stærk på løsninger til murer, maler og tømrer. Det giver os muligheden for at udbygge og levere samlede løsninger, der gør vores kunder i stand til at leve op til de stigende krav, der kommer til fx dokumentation og kvalitetssikring, siger Frank Kragelund Hansen.

Mere digitalisering af branchen
Der er fokus på digitalisering: Byggebranchen har i år fået et "digitalt manifest", udviklet af 100 repræsentanter fra byggebranchen, heriblandt Dansk Byggeri, for at få flere digitale værktøjer i brug og en bedre udnyttelse af data blandt andet. På konferencer og messer er digitalisering tit temaet, og der er bredt i byggebranchen en stor interesse for det vækstpotentiale, der ligger i at udbrede digitale arbejdsmetoder.

Men samtidig er der er en vis skepsis blandt håndværkerne over for IT. Ifølge Frank Kragelund Hansen bør man som håndværker se IT som en faglighed - som et værktøj sammen med det andet grej i værktøjskassen.

Ud af kontoret
- Hos EG har vi stort fokus på at få løsningerne trukket ud af kontoret, ud på pladsen, så IT bliver en naturlig ting, man har i sin værktøjskasse. Ligesom man har sin hammer, skruetrækker eller murerske, så har man også sin mobiltelefon, som man registrerer på. Telefonen bliver dét værktøj, der er med til at sikre kvaliteten og styringen af hele byggeprocessen. Det skal være håndholdt og mobilt, så både mester og medarbejdere kan bruge deres IT-løsning på smartphonen til at snakke sammen, koordinere og dokumentere med, siger Frank Kragelund Hansen.

- Vores erfaring er, at de håndværkere, der tager det digitale spring, får kæmpe fordele. Vi oplever fx håndværkere, der forbedrer deres forretning med op til 20 procent inden for et år, når de skrotter papirbunkerne og erstatter med en IT-løsning, hvor de kan håndtere det hele, både tids- og materialeregistrering, kvalitetssikring, ordrestyring og overblik over forretningen. De skal bruge deres tid optimalt, nemlig på deres håndværk og kunder og ikke spilde tiden på at lede efter priser og satser på nettet. Det skal være nemt at bruge IT i hverdagen.

Spildtid dræber den gode forretning
- Vi bestræber os på at være tæt på branchen hele tiden. Det er et arbejde, som vi tillægger stor værdi i EG. Konkret betyder det, at EG hele tiden følger satser og priser og ajourfører dem i programmerne, som vores kunder bruger. Vi sørger for, at deres priser og kalkulationsdata er bygget ind og altid er opdaterede, fortsætter Frank Kragelund Hansen.

Der er masser at lave i branchen, selvom aktivitetsniveauet ifølge Licitationen flader en smule ud. Men udfordringen er stadig, at mange håndværksmestre ikke tjener penge nok, selv om der er mange opgaver:

- IT kan understøtte forretningen på mange måder. Fx minimere spildtid og materialespild, som er dræbere for den gode forretning. Her er kalkulation et vigtigt område, som vi tror vil blive endnu vigtigere fremover i håndværksbranchen. At man har IT-værktøjet til at få lavet de rigtige kalkulationer og har overblik over, om man tjener penge på opgaverne, så man kan drive en god forretning, mener Frank Kragelund Hansen.

Flere krav til dokumentation
- Der kommer hele tiden flere krav til, at du som tømrer eller installatør skal kunne dokumentere og kvalitetssikre, det du laver. Fx en installation, hvor du skal kunne dokumentere, at du har gjort det korrekt. Billeddokumentation er ved at blive en standard, som vi har i vores løsninger, sådan at du på din telefon nemt kan tilføje billeder, krydse af og dokumentere din kvalitetssikring.

Hvad skal der ske efter opkøbet?
Der er et godt match mellem EG og CalWin, og det skal i spil: Begge virksomheder har en dyb brancheviden, har fokus på høj kundetilfredshed og deler fælles værdier. CalWin kommer med nye programmer til blandt andet værktøjsstyring og tilbudsgivning ude hos kunden, og EG supplerer med fx en lønservice-del, projektstyring og ERP-understøttelse.

Et eksempel på en ny løsning er værktøjsstyring, hvor man som håndværker kan tracke sit værktøj og holde styr på, hvor værktøjet er henne, hvem der bruger det, og også kan reservere værktøjet. Dermed kan man allerede i planlægningen have styr på det værktøj, der skal bruges til en bestemt opgave.

En anden ny løsning er en mobil mulighed for at give præcise tilbud på vvs, når man er ude hos kunden og sammen med kunden se på både varesortiment og priser, som er i programmet. Man kan sagtens forestille sig en udvikling af den løsning til andre håndværkere.

Hele paletten hos EG
- Sammen skal vi nu se på, hvilke produkter, vi kan udvikle, og vi skal arbejde med integration mellem de forskellige platforme, vi sidder på. Vi kan fx reducere behovet for at indtaste data flere gange, genbruge data i sagsstyringen og lave smart integration imellem priser, timeforbrug, tekniske beskrivelser, tidsregistrering, sags- og driftsstyring, tilbudsgivning og kvalitetssikring, siger Frank Kragelund Hansen.

- Vi vil tage det bedste i kombinationen af vores produkter og bruge det til et totalt løft på alle løsninger. Kort sagt kan man nu få hele paletten i EG.

Bliver en del af EG i Odense
Indtil årsskiftet fortsætter CalWin A/S som hidtil med Carsten Rasmussen som administrerende direktør, og i det nye år bliver Carsten Rasmussen Manager med det overordnede ansvar for Byg & Installation. Virksomheden ligger i Odense, og de 20 medarbejdere flytter med over i EG i det nye år og kommer fysisk til at arbejde fra EG's kontorer i Odense.