Læger har fået stærkere digital stemme
26. juni 2019

Læger har fået stærkere digital stemme

Som ny formand i PL, Primærsektorens Leverandørforum, skal Michael Frank Christensen, manager i EG, sikre, at lægerne bliver hørt i digitaliseringsdebatten. Den nye formand tiltrådte i januar.

Når de stormfulde debatter om digitalisering af sundhedssektoren raser i det politiske landskab, kan det være svært for praktiserende læger at få taletid om deres behov og ønsker for fremtiden. Derfor er den vigtigste opgave for formanden i leverandørforummet at sikre lægernes stemme i debatten, forklarer Michael Frank Christensen:

"Til hverdag fylder den enkelte læge og de ca. 3.000 almene lægepraksisser kun lidt i den offentlige digitaliseringsdebat. Det samme gør sig gældende for den håndfuld it-leverandører, som leverer it-understøttelse til lægerne. Men når vi står sammen og sætter en fælles dagsorden, har både lægerne og leverandørerne en langt bedre mulighed for at blive hørt og taget alvorligt".

Michael Frank Christensen repræsenterer derfor nu både konkurrenternes systemer og EG's eget lægesystem, EG Clinea, i interessesammenslutningen af it-systemleverandører til alment praktiserende læger, speciallæger og andre behandlere i den primære sundhedssektor.

Lille leverandørfelt på stort marked

Markedet af lægesystemer til almen praksis består i dag af en håndfuld små og mellemstore it-leverandører anført af de to mest udbredte systemer – XMO og EG Clinea.

"Men selv de største spillere på det her område fylder kun lidt, når vi sidder ved forhandlingsbordet med de store it-leverandører, der dominerer sygehus- og dermed hele sundhedsområdet. Derfor er Primærsektorens Leverandørforum et nødvendigt forum, der skal sikre, at praksissektoren bliver hørt i digitaliseringsdebatten", siger Michael Frank Christensen, der mener, at sammenslutningen allerede har vist sin betydning.

Han peger blandt andet på en mere hensigtsmæssig procedure i forbindelse med opdatering af de MedCom-standarder, som alle leverandører skal bruge, ligesom Primærsektorens Leverandørforum har arbejdet sammen med Sundhedsministeriet om leverance af Min Læge-appen og med PLO om hurtig it-understøttelse af konsekvenserne af nye overenskomster med almen praksis.

"I Danmark er sundhedsvæsenet nu engang skruet sådan sammen, at vi på almen praksisområdet i modsætning til fx USA ikke konkurrerer om patienterne. Det betyder, at vi som leverandører er nødt til at betragte hinanden langt mere som kolleger end som konkurrenter, for selvom vi kan konkurrere på pris, leverance og arbejdsgange i de enkelte systemer, skal vi samlet set kunne levere de løsninger, som fx sundhedsministeren kræver", forklarer Michael Frank Christensen, der ser store opgaver for både praktiserende læger og Primærsektorens Leverandørforum i de kommende år.

Ny digital almen praksis

I foråret løftede den daværende regering sløret for en ny digital strategi for sundhedssektoren: Digital Almen Praksis. Sundheds- og Ældreministeriet satte i samarbejde med Danske Regioner, KL, PLO og MedCom en indsats i gang for at understøtte udviklingen af nye digitale tiltag i almen praksis.

Samtidig blev det besluttet, at der også skal ske en bedre deling af strukturerede og behandlingsrelevante sundhedsdata fra og til almen praksis for at understøtte kvalitet og sammenhæng.

Der blev igangsat følgende delprojekter organiseret i et samlet program for udvikling og implementering af nye digitale løsninger i almen praksis:

  • Hurtigt patientoverblik
  • Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer
  • Den intelligente indbakke
  • Forbedring af epikriser
  • Kommunikation med kommunal sundhedspleje
  • En borgerrettet app til almen praksis.

"Det er en række spændende initiativer, og som leverandører brænder vi naturligvis for at være med til at få gjort almen praksis mere digital", siger Michael Frank Christensen:

"En forudsætning for at det lykkes, er dog, at vi som branche kan stå sammen med lægerne om at få udviklet de ønskede løsninger, så de kan bruges hele vejen rundt, uanset hvilket system den enkelte læge har valgt, og det kræver en god kollegial dialog at nå det mål".