EG A/S - En af Skandinaviens største softwarevirksomheder
25. januar 2019

EG sælger sin serviceforretning til DXC Technology – strategisk match og komplementære kompetencer var afgørende for valget af ny ejer

EG A/S har efter en sonderingsrunde besluttet at sælge sin serviceforretning. De berørte forretningsenheder er Microsoft Dynamics 365, Business Central (NAV), Digital Solutions, M3 og SAP. Alle medarbejdere i disse enheder herunder Managed Services og Hardware Forretningen samt de understøttende gruppefunktioner er inkluderet i aftalen.

Beslutningen om at afhænde serviceforretningen grunder i en strategisk beslutning om at fokusere EG A/S yderligere, med fokus på udvikling af sin softwareforretning. Her sælger EG A/S abonnementsbaserede løsninger som Software as a Service (SaaS) i skyen, målrettet specifikke brancher. Denne del af EG A/S rummer et betydeligt potentiale for yderligere vækst. Provenuet fra salget af serviceforretningen skal medvirke til at forfølge dette potentiale og derved klargøre softwareforretningen til næste kapitel i sin udvikling.

Markedet hvor EG A/S' serviceforretning opererer, præges i stigende grad af færre men større globale spillere. Derfor vurderes det, at et salg til en ejer med et udtalt strategisk fit og globale muskler, vil styrke serviceforretningens leverance til kunderne.
 

Mikkel Bardram, CEO i EG A/S om valget af DXC Technology som ny ejer af EG's serviceforretning:

"Forretningsmodellerne i vores serviceforretning og softwareforretning er forskellige og kræver derfor forskellige strategier for at realisere deres fulde potentiale for både kunder og medarbejdere. Det var vores vurdering at en ny ejer med globale muskler kunne styrke og vokse serviceforretningen bedre end os selv, og den opgave er DXC Technology som globalt brand stærkt positioneret til at eksekvere".
 

Mikkel Bardram fortsætter:

"Efter en fokuseret re-positioneringsproces gennem de seneste 12 måneder, ser vi nu konturerne af en stærkere serviceforretning end tidligere. DXC Technologys globale brand samt det strategiske match og vores komplementære kompetencer, vil sikre den forsatte udvikling af både kunder og medarbejdere i vores serviceforretning".

For den nye ejer, DXC Technology, er der tale om en signifikant investering i den nordiske region, som er blandt de mest digitaliserede i verden.
 

Jørgen Jacobsen, VP og direktør for DXC Technologys nordeuropæiske aktiviteter:

"Det er en stor dag for DXC Technology som med tilgangen af EG's serviceforretning bliver i stand til at adressere vores eksisterende og nye kunders behov og krav endnu bedre. Begge virksomheder arbejder branchefokuseret, og vores fælles kompetencer vil sikre, at DXC Technology står stærkt rustet til at vokse markant, med fokus på Danmark, Norge og Sverige".

På grund af de relevante konkurrencestyrelsers standardregler vedrørende overdragelse af virksomheder forventer vi, at aftalen er endeligt godkendt den 1. marts. 

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til offentlige og kommercielle kunder. Vores mål er at give vores kunder mulighed for at realisere deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent kundefokus, dyb brancheforståelse og tiltrækning og fastholdelse af branchens dygtigste medarbejdere.