EG A/S - En af Skandinaviens største softwarevirksomheder
08. august 2019

EG bliver medejer af Primærsektorens Leverandør Service Platform

For at styrke arbejdet med udvikling af løsninger til primærsektoren har EG erhvervet sig en ejerandel i start-up virksomheden PLSP, der er en forkortelse af Primærsektorens Leverandør Service Platform.

- Når EG for et beskedent beløb har købt sig ind på platformen, sker det uden særlig tanke på den kommercielle side af virksomheden.

Vi har i stedet truffet et strategisk valg om at være medejer af PLSP for at være med til at udvikle primærsektoren til gavn for vores kunder, det vil sige især praktiserende læger og speciallæger, men også i sidste ende deres patienter, siger direktør Michael Frank Christensen, EG Healthcare, som også er formand i PL, Primærsektorens Leverandørforum.

Fælles platform for leverandører

Hele grundtanken med PLSP er at skabe en fælles samarbejdsplatform, der skal føre til en bedre, lettere og mindre tidskrævende kommunikation mellem de praktiserende læger, borgerne og de forskellige offentlige instanser.

PLSP har derfor specialiseret sig i udviklingen af en platform til deling og registrering af sundhedsdata og har siden etableringen i 2017 primært arbejdet med udvikling af app’en Min Læge, som blev rullet ud tidligere på året, samt Forløbsplaner, der skal understøtte kronisk syges dagligdag.

Læs mere om Forløbsplaner på sundhedsmappe.dk

- Når man skal udvikle den slags løsninger, er adgangen til data og standarder for udveksling af data mellem forskellige løsninger helt afgørende.

På grund af antallet af lægesystemer på markedet, er det løsninger, som hver for sig ender med at blive utroligt komplekse, med mindre vi som leverandører kan enes om en fælles enhed eller fælles vej ind til udfordringernes kerne, siger Michael Frank Christensen:

- Som en del af ejerkredsen får vi et tættere samarbejde med vores konkurrenter og andre aktører på sundhedsområdet og mulighed for sammen at løse opgaver, som vi i dag ikke kan løse hver for sig

EG's praksisløsning hedder EG Clinea og er et af de mest udbredte systemer blandt landets ca. 3.400 praksislæger med ydernummer.

Læs mere om PLSP på deres hjemmeside