17. oktober 2018

Digital transformation kræver mere dialog

I forbindelse med erhvervskonferencen 'Digitalisering af din virksomhed' havde CEO Mikkel Bardram fra EG og Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen en dialog om digitalisering og samarbejde.

Dialogen kom blandt andet til at handle om, hvordan teknologileverandørerne bedre kan understøtte kommunernes digitale transformation.

Ballerup Kommune lægger jord til en lang række af Danmarks førende teknologivirksomheder og anser sig selv for at være en skandinavisk pendant til Silicon Valley. Derfor forsøger kommunen at understøtte sine små og store virksomheder i den digitale transformation, men kommunen tager også sin egen medicin.

- Hvis ikke vi skulle forsøge at bringe os endnu mere i front, hvem skulle så, spørger borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune.

Kommunens indsats går fint i tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor det hedder, at offentlig digitalisering skal bidrage til at løfte virksomhedernes digitaliseringsniveau.

Samtidig skal digitalisering målrettet bruges til at gøre det lettere og mere attraktivt at drive virksomhed, ligesom den offentlige sektor skal skabe rammevilkår, der styrker produktiviteten, forretningsudviklingen og konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv.

Digitalisering bliver prioritet

Ud over at skabe netværk for kommunens små og mellemstore virksomheder investerer kommunen løbende i små og store it-projekter for at understøtte sin egen digitale transformation.

Kommunen har desuden etableret et særligt digitaliseringsudvalg for at kunne benytte moderne teknologi til at udvikle sin egen service og kvaliteten i servicen over for borgerne. Digitalisering var fx den anlægspost, som politikerne i Ballerup Kommune tilførte flest midler sidste år.

Kommunens digitaliseringsudvalg

Det særlige udvalg for digitalisering og teknologi i Ballerup Kommune har til formål at arbejde med, hvilke politiske og velfærdsmæssige muligheder digitalisering og den teknologiske udvikling skaber, samt hvilke udfordringer og dilemmaer, der også skal håndteres inden for dette felt.

Udvalget skal blandt andet drøfte strategier og politikker, der omhandler digitalisering, samt oparbejde viden og forståelse for områdets potentialer og udfordringer. Udvalget rådgiver og indstiller til Økonomiudvalget og relevante fagudvalg i sager, der vedrører digitalisering og teknologi.